zaloguj się POBIERZ

AUDYT IT


napisz do nas
SPRAWDŹ 
CENĘ AUDYTU IT DLA TWOJEJ FIRMY >>>


Audyt informatyczny – co to jest? 

Audyt informatyczny obrazuje stan posiadanej infrastruktury IT oraz jest podstawą do rzetelnej oceny zarządzania, eksploatacji oraz bezpieczeństwa danych firmy i legalności oprogramowania. Dokładna weryfikacja środowiska informatycznego umożliwia wykrycie niedociągnięć i uniknięcie niepożądanych awarii i sytuacji kryzysowych. Zapobiega przed utratą informacji niejawnych, niechcianymi wydatkami oraz zachowuje płynność pracy przedsiębiorstwa.

Jak przeprowadzany jest audyt informatyczny?

Audyt informatyczny przeprowadzany jest w możliwie krótkim czasie, przez naszych wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT,
z uwzględnieniem międzynarodowych standardów ITIL, ISO 27001. Po zrealizowanym audycie IT, sporządzany jest treściwy i zrozumiały raport, zawierający opis stanu faktycznego infrastruktury Klienta, opis znalezionych nieprawidłowości oraz rekomendację zmian.

Rodzaje audytów IT

Audyt informatyczny obejmuje kontrolę kluczowych aspektów technicznych i administracyjnych dla prawidłowego funkcjonowania organizacji. Ze względu na różnorodność środowisk informatycznych firm, ostateczny zakres audytu ustalany jest indywidualnie.

  • Audyt sprzętu i infrastruktury IT
  • Audyt legalności oprogramowania
  • Audyt bezpieczeństwa sieci LAN/WAN
  • Kontrola stosowanych rozwiązań backupu i odzyskiwania danych
  • Audyt procedur/rozwiązań pracy działu IT tzw. „service delivery”


Skontaktuj się z nami, zapytaj o ofertę – przygotujemy ją zgodnie z Twoimi wymogami:

Siedziba firmy – Warszawa tel: +48 22 335 28 00

Oddział Kraków tel. +48 12 362 30 03

Oddział Gdynia +48 58 694 70 71

e-mail:   support@so.com.pl

REFERENCJE

ARTYKUŁY IT

PARTNERZY

CERTYFIKATY IT

Alpiq energia