zaloguj się POBIERZ

Brytyjsko – Polska Izba Handlowa

Brytyjsko Polska Izba Handlowa powstała w 1992 roku. Wspiera wzajemną wymianę gospodarczą między Wielką Brytanią i Polską. Przy współpracy z członkami Izby (której Support Online jest członkiem) oraz lokalnymi organizacjami gospodarczymi i samorządowymi BPCC aktywnie realizuje program promocji polskich regionów, wspiera polskich eksporterów i przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy dla Polaków na terenie Polski jak i Wielkiej Brytanii.

Współpraca z Support Online trwa od września 2013 roku. Kontrakt obejmuje wsparcie informatyczne warszawskiego biura BPCC (wsparcie użytkowników, prowadzenie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, wsparcie w czasie pracy i sytuacjach kryzysowych, monitoring kluczowych elementów infrastruktury IT, doradztwo w kwestiach zakupowych i projektowych).

REFERENCJE

ARTYKUŁY IT

PARTNERZY

CERTYFIKATY IT

Alpiq energia