zaloguj się POBIERZ

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP

SAWP to Stowarzyszenie zrzeszające Artystów wykonawców: wokalistów i instrumentalistów. Głównym celem SAWP jest ochrona praw Artystów i Wykonawców. Ponadto w zakres działalności wchodzi inkasowanie, podział i wypłacanie należnych wykonawcom wynagrodzeń za korzystanie z efektów ich pracy.

Współpraca między SAWP a Support Online trwa od kilku lat. Kontrakt obejmuje wsparcie informatyczne Stowarzyszenia.

REFERENCJE

ARTYKUŁY IT

PARTNERZY

CERTYFIKATY IT

Alpiq energia