zaloguj się POBIERZ

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUWP

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUWP zostało założone przez Pocztę Polską, jedną z największych operatorów pocztowych w Polsce.

Współpraca z TUWP trwa od maja 2013 roku. Kontrakt obejmuję kompleksową obsługę informatyczną: administrowanie serwerami, helpdesk dla użytkowników, monitoring kluczowych elementów infrastruktury IT, wsparcie w czasie pracy oraz w sytuacjach kryzysowych 24/7/365, prowadzenie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania oraz profesjonalne doradztwo.

REFERENCJE

ARTYKUŁY IT

PARTNERZY

CERTYFIKATY IT

Alpiq energia