log in downloads

CBG International Sp. z o.o.

CBG jest jedną z wiodących firm translatorskich na świecie, która funkcjonuje od 1965 roku. Główna siedziba firmy znajduje się w Sztokholmie, natomiast oddziały rozmieszczone są w punktach na całym świecie (Polska, Szwecja, Hiszpania, Belgia, Niemcy, Chiny, USA).

Współpraca z Support Online rozpoczęła się w 2012 roku i trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Kontrakt obejmuje pełne wsparcie informatyczne dla warszawskiego biura, wsparcie dla AD oraz exchange dla całej organizacji w innych krajach.

Reference from CBG International Sp. z o.o; 11 June 2014 

 

“Our cooperation with Support Online Sp. z o.o. started in 2012 and has continued uninterrupted ever since.

Support Online provides us with the following services:

  • Full technical support for our Warsaw office, helpdesk, purchases of hardware and software, support and consultancy in IT projects and liaison with our global IT department in Sweden
  • AD and Exchange support for the entire office organization in Sweden, Spain, Belgium and China
  • Support for Cisco network devices in Warsaw
  • Support for terminal servers for over 20 machines for the entire organization

Cooperation with Support Online helps us to ensure we have no downtime caused by malfunctioning IT infrastructure. Employees of Support Online Sp. z o.o. demonstrate commitment, professionalism and a tailor-made approach to our needs.

This allows us to recommend Support Online Sp. z o.o. with full responsibility as a partner for collaboration in the field of IT services rendered in the international environment.”

Urszula Lorente, CBG International Sp. z o.o.

Scanned references

REFERENCES

IT articles

Partners

OUR CERTIFICATES

Alpiq energia