log in downloads

Celgene Sp. z o.o.

Firma Celgene Sp. z o.o. istnieje od 2007 roku. Rodzaj działalności spółki Celgene została sklasyfikowana jako sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i środków medycznych. Celgene jako międzynarodowa spółka zaangażowana jest również w badania naukowe nad nowymi lekami. Specjalizuje się w rozwoju środków służących leczeniu chorób zagrażających życiu i powodujących chroniczne osłabienie organizmu. Swoje patenty sprzedaje m.in. dużym koncernom w branży farmaceutycznej.

Celgene Sp. z o.o. współpracuje z Support Online od grudnia 2014 roku. Kontrakt obejmuje wsparcie informatyczne dla biura w Warszawie.

REFERENCES

IT articles

Partners

OUR CERTIFICATES

Alpiq energia