log in downloads

ConocoPhilips E&P Poland Sp. z o.o.

ConocoPhillips E&P Poland Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność w ok. 30 krajach. Firma zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego.

Współpraca pomiędzy ConocoPhillips E&P Poland Sp. z o.o. a Support Online trwa od sierpnia 2014 roku. Kontrakt obejmuje obsługę informatyczną biur zlokalizowanych na terenie Polski oraz współpracę z centralnym działem IT. Wsparcie z naszej strony dotyczy: pomocy użytkownikom, monitoringu kluczowych elementów infrastruktury, zarządzania Active Directory.

REFERENCES

IT articles

Partners

OUR CERTIFICATES

Alpiq energia