log in downloads

Lego Polska Sp. z o.o.

Firma Lego jest jednym z największych producentów zabawek. Klocki Lego zna chyba każde dziecko w cywilizowanym świecie. Firma swoje przedstawicielstwa rozsiane ma na całym świecie, także w Polsce.

Współpraca między Lego Polska a Support Online trwa od września 2013 roku. Kontrakt obejmuje kompleksowe bieżące wsparcie informatyczne na zasadzie helpdesku dla użytkowników oddziału Lego w Polsce oraz współpracę z centralnym IT Lego. Support Online zapewnia wsparcie informatyczne w czasie pracy, w sytuacjach kryzysowych 24 h oraz prowadzi ciągły monitoring kluczowych elementów infrastruktury IT.

REFERENCES

IT articles

Partners

OUR CERTIFICATES

Alpiq energia