log in downloads

Novago Sp. z o.o.

Firma Novago Sp. z o.o. niegdyś Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi związane z efektywnym gospodarowaniem odpadami obejmujące: odbiór odpadów; transport odpadów; sortowanie odpadów; usuwanie odpadów przemysłowych, komunalnych i niebezpiecznych; wytwarzanie paliwa alternatywnego; odzysk energii; odzysk materiałowy.

Współpraca między Novago Sp. z o.o. niegdyś USKOM a Support Online trwa od września 2014. Kontrakt obejmuje kompleksową obsługę informatyczną czyli: administracja serwerami i środowiskiem sieciowym, kompleksowa obsługa IT biura i helpdesk dla użytkowników, ciągły monitoring kluczowych elementów infrastruktury IT 24/7/365, prowadzenie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, zarządzanie polityką kopi zapasowych, zarządzanie polityką bezpieczeństwa, doradztwo i konsulting.

REFERENCES

IT articles

Partners

OUR CERTIFICATES

Alpiq energia