log in downloads

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP

SAWP to Stowarzyszenie zrzeszające Artystów wykonawców: wokalistów i instrumentalistów. Głównym celem SAWP jest ochrona praw Artystów i Wykonawców. Ponadto w zakres działalności wchodzi inkasowanie, podział i wypłacanie należnych wykonawcom wynagrodzeń za korzystanie z efektów ich pracy.

Współpraca między SAWP a Support Online trwa od kilku lat. Kontrakt obejmuje wsparcie informatyczne Stowarzyszenia.

REFERENCES

IT articles

Partners

OUR CERTIFICATES

Alpiq energia