log in downloads

Thameling Group Poland Sp. z o.o.

Thameling Group Ltd. działa na rynku nieruchomości przemysłowej. Oddziały  znajdują się w Amsterdamie, Bratysławie, Nikozji, Wiedniu i Warszawie.

Współpraca między Thameling Group Poland Sp. z o.o. a Support Online trwa od listopada 2012 roku. Kontrakt obejmuje kompleksową obsługę informatyczną zawierającą w sobie: serwis, administrację serwerów, sieci i komputerów jak również usługi dodatkowe.

REFERENCES

IT articles

Partners

OUR CERTIFICATES

Alpiq energia