zaloguj się POBIERZ

kontakt

Kontakt

Dane firmy

Siedziba firmy - Warszawa

Oddział - Kraków

Lista

  • Support Online Sp. z o.o.
  • Grzegórzecka 43/2
  • 31-532 Kraków
  • Tel: +48 12 362 30 03

Oddział - Gdynia

Lista

  • Support Online Sp. z o.o.
  • Jana z Kolna 27 / 3
  • 81-354 Gdynia
  • Tel: +48 58 694 70 71

Dział handlowy:

Pozostałe działy:

Formularz kontaktowy

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: „RODO”) informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych (dalej „Danych”) jest Support Online Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 21, KRS nr 0000078497.
2. Dane są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone w przepisach prawa.
3. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie w ramach formularza kontaktowego przy użyciu poczty elektronicznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.
4. Podanie Danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi odpowiedź na przesłane zapytanie.
5. Dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższego celów po czym dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa.
6. Odbiorcami Danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa ponadto Dane mogą być powierzone innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia zgodnie z art. 28 RODO, jeżeli ich współpraca z SOL będzie uzasadniona opisanym powyżej celem przetwarzania.
7. Macie Państwo prawo: dostępu do swoich Danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie Danych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
9. Dane nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10. Dane będą/nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
11. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: dane.osobowe@support-online.pl

Siedziba Support Online - Warszawa

Oddział Support Online - Kraków