zaloguj się POBIERZ

kontakt

Kontakt

Dane firmy

Siedziba firmy - Warszawa

Oddział - Kraków

Lista

  • Support Online Sp. z o.o.
  • Grzegórzecka 43/2
  • 31-532 Kraków
  • Tel: +48 12 362 30 03

Oddział - Gdynia

Lista

  • Support Online Sp. z o.o.
  • Jana z Kolna 4/16
  • 81-348 Gdynia
  • Tel: +48 58 694 70 71

Dział handlowy:

Pozostałe działy:

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Support Online Sp. z o.o. i informuję, że zapoznałam/em się z poniższą treścią: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Support Online Sp. z o.o., ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@support-online.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące
zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Siedziba Support Online - Warszawa

Oddział Support Online - Kraków