zaloguj się POBIERZ

Projekty IT


napisz do nas SPRAWDŹ CENĘ PROJEKTÓW IT DLA TWOJEJ FIRMY >>>


Projekty informatyczne na zlecenie

Zdobyta wiedza i wieloletnie doświadczenie dają nam możliwość realizacji zaawansowanych projektów informatycznych. Naszym Klientom oferujemy najlepsze praktyki biznesowe, optymalne i wydajne rozwiązania oraz pełne wsparcie informatyczne. Projektujemy i wdrażamy nowoczesne rozwiązania IT zgodnie z indywidualnym zamówieniem, dostosowując je do dynamiki zmian zachodzących w firmie. Wszystkie nasze usługi są wysoce elastyczne i otwarte, co oznacza możliwość dokonania modyfikacji nie ingerując w ich prawidłowe działania. Specyfika projektów realizowanych przez Support Online wymaga realizacji czterech etapów, omówionych poniżej.

projekty it

Projektowanie rozwiązań informatycznych 

Projekt IT

To kluczowy element realizacji zamówienia. Na tym etapie dokonujemy wnikliwej analizy zarówno biznesowych potrzeb Klienta jak i już istniejącej infrastruktury. Projektujemy funkcjonalne i wydajne rozwiązania, uwzględniając niezbędne oprogramowanie i sprzęt, złożoność i poziom skomplikowania przedsięwzięcia, możliwości optymalizacji w przyszłości oraz inne czynniki wymagane przez Klienta lub charakter rozwiązania. Każdy projekt kończymy sporządzeniem szczegółowej dokumentacji, która jest niezbędna do realizacji późniejszych etapów.

Implementacja projektu IT

Wdrożenie projektów it Po zakończeniu prac projektowych nasz zespół rozpoczyna wdrożenie zgodne ze standardami ITIL. W zależności od złożoności i stopnia skomplikowania projektu może on zostać podzielony na moduły. Na tym etapie określamy harmonogram prac i kontrolujemy jego wykonanie. Następuje implementacja poszczególnych modułów, a lider zespołu sprawuje nadzór nad terminowym i efektywnym postępem prac. Swoim Klientom zapewniamy bieżące raportowanie i wykaz wykonanych działań oraz tych, które jeszcze należy wykonać. Po zakończeniu wdrożenia nasi specjaliści testują jego wydajność i skuteczność, na tym poziomie wprowadzane są również niezbędne modyfikacje adaptacyjne. Po zakończeniu implementacji rozwiązania Klient otrzymuje pełną dokumentację z wdrożenia, która opisuje m.in. wykorzystane technologie, sprzęt, oprogramowanie.

Zarządzanie rozwiązaniami IT

zarządzanie projektami informatycznymi Klient ma możliwość powierzenia nam roli administratora danego rozwiązania. Nie tylko nadajemy uprawnienia i tworzymy nowe konta. Wprowadzamy aktualizacje i update’y, niezbędne modyfikacje, dbamy o stały bezpieczny dostęp do aplikacji i systemów, a użytkownikom pozostawiamy nieograniczoną opiekę w zakresie wprowadzonych projektów IT. Prowadzimy monitoring głównych procesów i urządzeń. Badamy również wydajność i efektywność wprowadzonych modyfikacji – może okazać się, że w firmie nastąpił duży wzrost zatrudnienia i konieczne jest usprawnienie rozwiązania wraz z podniesieniem jego wydajności. Ku temu służy kolejny etap – optymalizacja.

Optymalizacja wdrożonego rozwiązania

optymalizacja rozwiązań informatycznych Projekt i wdrożenie dotyczą stanu faktycznego infrastruktury IT i potrzeb naszych Klientów. Po wdrożeniu zazwyczaj administrujemy danym rozwiązaniem, dokonujemy kontroli efektywności i testujemy jego wydajność. W przypadku rozwijających się firm często dochodzi do sytuacji, gdy wdrożone projekty IT są za mało efektywne po upływie określonego czasu. Wówczas nasz zespół już na etapie administracji w swoich raportach dokonuje analiz i proponuje Klientom modyfikacje. Mają one na celu utrzymanie siły działania danego rozwiązania na poziomie zgodnym z pierwotnymi założeniami projektowymi. Optymalizacja jest procesem dodatkowym, który odbywa się na mocy świadomych decyzji naszych Klientów i nie koniecznie musi być powiązany z projektem, który wdrożyliśmy. Optymalizujemy również rozwiązania informatyczne implementowane i administrowane przez inne firmy lub przez dział IT Klienta.

 

Nasza oferta jest elastyczna i szeroka w obrębie obszarów IT. Nasz zespół jest wykwalifikowany w pełnym zakresie informatycznym, najczęściej jednak realizujemy projekty z dziedzin przedstawionych na schemacie. Więcej informacji o każdym z nich na stronie: produkty i usługi informatyczne

Pełna obsługa informat Przykłady realizowanych projektów informatycznych

  • Zarządzanie domenami i ich migracja.
  • Implementacja rozwiązań VPN.
  • Wirtualizacja środowisk.
  • Opracowanie i realizacja rozwiązań klastrowych.
  • Migracja środowiska MS Exchange.
  • Rozwiązania telefoniczne dla wielu lokalizacji.
  • Wdrożenia rozwiązań komunikacyjnych oparte na technologii SharePoint.
  • System kopii zapasowych plików SBBS.

Skontaktuj się z nami, zaprojektujemy rozwiązanie zgodne z wymaganiami i potrzebami Twojej firmy. Siedziba firmy – Warszawa tel: +48 22 335 28 00 Oddział Kraków tel. +48 12 362 30 03 Oddział Gdynia +48 58 694 70 71 e-mail:   support@so.com.pl

REFERENCJE

ARTYKUŁY IT

PARTNERZY

CERTYFIKATY IT

Alpiq energia