zaloguj się POBIERZ

NASZ ZESPÓŁ

Nasz zespół to certyfikowani inżynierzy, specjaliści i pasjonaci IT

Support Online obecnie zatrudnia ponad 60 osób. Wiedza i umiejętności naszego zespołu to największa wartość. Swoje cele traktujemy poważnie i ciężko pracujemy, aby je realizować. Przede wszystkim jesteśmy ludźmi i pracujemy z ludźmi. Dlatego z szacunkiem i lojalnością traktujemy naszych Klientów, siebie nawzajem oraz naszych partnerów biznesowych. Poza zawodowym zaangażowaniem każdy z nas posiada własne pasje i zainteresowania, które realizuje w życiu prywatnym.

 

piotr_poplawski_support_online

Piotr Popławski – Prezes Zarządu

 • Właściciel i założyciel firmy Support Online
 • Właściciel spółki programistycznej SBG i współwłaściciel Spółki Enovatio
 • Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
 • W branży IT pracuje od 1994 roku
 • Zarządza i nadzoruje pracę grupy IT, a w szczególności:
  • Zatwierdza plany strategiczne i kontroluje ich realizację
  • Analizuje koszty działalności, zachodzące procesy zakupowe, sprzedażowe i podejmuje działania mające na celu ich optymalizację
  • Tworzy, koordynuje realizację i nadzoruje budżet Spółki
  • Zapewnia odpowiednie zasoby ludzkie i techniczne w celu realizacji wykonywanych usług
  • Sprawuje nadzór formalny i merytoryczny nad działaniami Spółki za pośrednictwem odpowiednich Dyrektorów pionów Spółki
  • Wydaje i wdraża procedury obowiązujące wewnątrz firmy
 

 

Andrzej Baranowski – Członek Zarządu 

 • W Support Online od 2006 roku
 • Współuczestniczy w koordynowaniu i nadzorowaniu realizacji celów firmy
 • Sprawuje nadzór nad zachowaniem założonych standardów jakości
 • Posiada dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie:
  • – Rozwiązań DRaaS oraz BaaS zapewniających ciągłość działania firmom.
  • – Microsoft Windows Server, MS Exchange, MS SQL
  • – Rozwiązania wysokiej dostępności (HA) – Microsoft, Vmware
 • Jako Veeam Service Provider zajmuje się zarządzaniem i wdrażaniem rozwiązań Veeam Cloud Connect Backup i Cloud Connect Replication.
partyka_jacek_support_online

 Jacek Partyka – Project Manager

 • W Support Online od 2003 roku
 • Certyfikowany Inżynier Microsoft
 • Odpowiedzialny za prowadzenie strategicznych projektów dla firmy
 • Specjalizuje się w:
  • Realizacji i wdrożeniach projektów IT
  • Koordynacji pracy zespołu
  • Konfiguracji i obsłudze systemów serwerowych Microsoft (Windows Server, Exchange)
   
marcin_pietrzak_support_online

Marcin Pietrzak – Team Leader

 • W Support Online od 2002 roku
 • Lider zespołu odpowiedzialnego za obsługę informatyczną kilkunastu firm
 • Specjalizuje się w:
  • Realizacji i wdrożeniach projektów IT
  • Koordynacji pracy zespołu
  • Konfiguracji i obsłudze systemów serwerowych Microsoft (Windows server, Exchange)
  • Konfiguracji i obsłudze systemu Lotus Domino
  • Rozwiązaniach BlackBerry
maciej_ochal

Maciej Ochal – Team Leader

 • W Support Online od 2009 roku
 • Certyfikowany inżynier Microsoft
 • Specjalizuje się w:
  • Wdrażaniu rozwiązań IT u Klientów
  • Kierowaniu pracy zespołu
  • Konfiguracji i obsłudze systemów serwerowych Microsoft (Windows Server, Exchange)
  • Systemie backupu Acronis oraz aplikacji do inwentaryzacji Spiceworks
Paweł_Jaroszewicz

Paweł Jaroszewicz – Team Leader

 • W Support Online od 2011 roku
 • Absolwent Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • Microsoft Certified Professional
 • Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA 2012)
 • Microsoft Certified Solutions Expert. Microsoft Exchange 2013: Messaging.
 • Specjalizuje się w:
  • Konfiguracji i obsłudze systemów serwerowych Windows Server, Exchange
  • Konfiguracji i obsłudze rozwiązań BlackBerry
  • Obsłudze klientów korporacji zagranicznych.
b_kaminski

Bartłomiej Kamiński – Team Leader

 • W Support Online od 2010 roku
 • Microsoft Certified Professional
 • Microsoft Certified Solutions Associate
 • Microsoft Certified Solutions Expert
 • Specjalizuje się w:
  • Microsoft Windows Server
  • Microsoft Exchange Server
  • Technologie Wirtualizacji Hyper-V, VMWare
  • Powershell
 Profilowe

Michał Pszczółkowski – Team Leader

 • W Support Online od 2008 roku
 • Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej ALMAMER
 • Microsoft Certified Professional
 • Specjalizuje się w:
  • Wdrażaniu i implementacji projektów informatycznych
  • Koordynacji pracy zespołu
  • Konfiguracji i obsłudze systemów Windows Server konfiguracji i obsłudze systemów serwerowych Windows Server, MS Exchange, Skype for Bussiness Technologii wirtualizacji VMWare, Hyper-V Administracji systemów kopii zapasowej – Veeam Backup, Backup Exec
     Łukasz Terlikowski

Łukasz Terlikowski – Team Leader

 • W Support Online od 2014 roku
 • Absolwent Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Warszawie
 • Nadzór nad poziomem świadczonych usług informatycznych
 • Lider zespołu pierwszej linii wsparcia
 • Specjalizuje się w:
  • Koordynacji pracy zespołu
  • Microsoft Windows Server
  • Realizacji i wdrożeniach projektów IT

 

REFERENCJE

ARTYKUŁY IT

PARTNERZY

CERTYFIKATY IT

Alpiq energia