Support online obsługa informatyczna dla Firm już od 1499 zł/ms

OSINT (ang. Open Source Intelligence), tzw. biały wywiad to proces polegający na gromadzeniu i analizowaniu informacji dostępnych publicznie, w celu uzyskania użytecznych danych wywiadowczych. OSINT jest ceniony za swoją skuteczność i relatywnie niskie koszty w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Ta technika skupia się na pozyskiwaniu informacji o ludziach lub firmach, korzystając z ogólnie dostępnych źródeł, takich jak:

 • Media społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram itp.)
 • Strony internetowe i blogi
 • Fora i grupy dyskusyjne
 • Publikacje naukowe i raporty
 • Publiczne bazy danych
 • Artykuły prasowe i wiadomości

Jak działa biały wywiad?

OSINT polega na wykorzystaniu różnych technik i narzędzi do zbierania danych, które są już publicznie dostępne. Jest to legalna i etyczna metoda uzyskiwania informacji, o ile jest stosowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Proces białego wywiadu obejmuje kilka kroków:

 1. Identyfikacja źródeł informacji: Wyszukiwanie dostępnych źródeł danych, takich jak strony internetowe, fora dyskusyjne, media społecznościowe, rejestry publiczne itp.
 2. Zbieranie danych: Gromadzenie danych za pomocą narzędzi do ekstrakcji danych lub manualnych metod zbierania informacji.
 3. Analiza danych: Przetwarzanie i analizowanie zebranych danych w celu wyodrębnienia użytecznych informacji.
 4. Raportowanie: Tworzenie raportów i wniosków na podstawie analizy, które mogą być wykorzystane do dalszych działań.

Gdzie wykorzystuje się techniki OSINT?

 1. Bezpieczeństwo: Rządy używają OSINT do monitorowania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Równolegle do zakrojonych działań operacyjnych opartych na źródłach niejawnych, biały wywiad może być uzupełnieniem w walce z działaniami grup przestępczych.
 2. Korporacje: Korporacje mogą w ten sposób śledzić działania swoich konkurentów. Analiza publicznie dostępnych danych pozwala również na wykrycie nowych trendów rynkowych oraz innowacji w branży.
 3. Dziennikarstwo: Dziennikarze korzystają z białego wywiadu, aby zbierać informacje do swoich publikacji. Przeszukiwanie platform takich jak Twitter czy Facebook umożliwia zbierania informacji o wydarzeniach, osobach czy organizacjach. Mogą znaleźć naocznych świadków, zdjęcia oraz filmy.
 4. Badania naukowe: Naukowcy mogą używać OSINT do gromadzenia danych, które później mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia badań i analiz. W tym celu mogą szukać takich zbiorów danych jak: dane demograficzne, statystyki zdrowotne, dane meteorologiczne czy informacje ekonomiczne.

Narzędzia wykorzystywane w białym wywiadzie

 1. Google Dorks: Techniki wyszukiwania zaawansowanego w Google, które pozwalają na znalezienie specyficznych, ukrytych informacji, w otwartych zasobach internetowych.
 2. Google Earth: Aplikacja do przeglądania zdjęć satelitarnych i map z różnych części świata, która może być używana do analizowania lokalizacji geograficznych.
 3. Shodan: Wyszukiwarka urządzeń podłączonych do internetu, która pozwala na identyfikację serwerów, kamer, drukarek i innych urządzeń dostępnych publicznie.
 4. WHOIS: Narzędzie do uzyskiwania informacji o rejestracjach domen, które pozwala na identyfikację właścicieli domen i kontaktów administracyjnych.
 5. BuiltWith: Narzędzie do analizy technologii używanych na stronach internetowych, które dostarcza informacji o używanych frameworkach, serwerach i narzędziach marketingowych.
 6. FOCA: Narzędzie do analizy metadanych w dokumentach i plikach multimedialnych, które pozwala na odkrywanie ukrytych informacji o autorach, lokalizacjach i urządzeniach używanych do tworzenia plików.

Korzyści stosowania OSINT

 • Niskie koszty:

Biały wywiad wykorzystuje publicznie dostępne źródła informacji, co redukuje koszty związane z pozyskiwaniem danych w porównaniu do tradycyjnych metod wywiadowczych, które mogą wymagać kosztownych zasobów i technologii.

 • Wszechstronność zastosowań:

OSINT jest stosowany w wielu dziedzinach, takich jak wywiad wojskowy, cyberbezpieczeństwo, analiza konkurencji, ochrona własności intelektualnej, dziennikarstwo śledcze i wiele innych. To uniwersalne narzędzie pozwala na różnorodne wykorzystanie zebranych informacji.

 • Aktualność danych:
  Korzystając z informacji z mediów społecznościowych, blogów, forów i innych aktualizowanych źródeł, OSINT pozwala na szybkie reagowanie na nowe wydarzenia i zmieniające się sytuacje.
 • Szeroki zakres informacji:

Informacje pozyskiwane są z różnych źródeł, co pozwala na tworzenie bardziej kompleksowych i wszechstronnych analiz. Można zbierać dane z różnych dziedzin, co zwiększa dokładność i kompletność raportów.

Zagrożenia wynikające ze stosowania OSINT

 • Dezinformacja:

Publicznie dostępne źródła mogą zawierać błędne, zmanipulowane lub celowo fałszywe dane. Dezinformacja może prowadzić do błędnych analiz i decyzji, szczególnie jeśli analitycy nie weryfikują źródeł dokładnie.

 • Naruszenie prywatności:

Gromadzenie danych osobowych z publicznych źródeł, takich jak media społecznościowe, może naruszać prywatność. Nieetyczne wykorzystywanie takich informacji może prowadzić do problemów prawnych.

 • Nadmiar informacji:

Ogromna ilość dostępnych danych może prowadzić do trudności w przetwarzaniu i analizie. Analitycy mogą mieć problem z nadmiarem informacji, co może skutkować pominięciem istotnych szczegółów lub błędnymi wnioskami.

Podsumowanie

OSINT jest wartościowym narzędziem, oferującym szeroki zakres korzyści, takich jak: niskie koszty, łatwy dostęp, wszechstronność zastosowań oraz aktualność informacji. Dzięki możliwości zbierania i analizowania danych z publicznie dostępnych źródeł, biały wywiad pozwala na identyfikację zagrożeń, analizę konkurencji oraz badania naukowe.

Jednakże, wykorzystanie OSINT wiąże się również z istotnymi wyzwaniami i zagrożeniami, takimi jak: dezinformacja, naruszenie prywatności, ryzyko bezpieczeństwa oraz nadmiar informacji. Odpowiedzialne i efektywne korzystanie z otwartych źródeł jest kluczowe dla sukcesu zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Sebastian Szewczyk
Konsultant IT w Support Online

BLOG

Zobacz inne nasze artykuły

Bezpłatna wycena ✍️