ADMINISTRACJA, OBSŁUGA I ZARZĄDZANIE SERWERAMI

Administracja serwerami w modelu outsourcingowym

Administracja serwerami jest jednym z elementów oferty od samego początku działalności Support Online. Jeszcze kilka lat temu była to usługa ciesząca się raczej małą popularnością w porównaniu np. do kompleksowej obsługi informatycznej. Od trzech-czterech lat obserwujemy znaczący wzrost zapytań o wycenę obsługi serwerów. 

Z naszego doświadczenia wynika, że coraz większa popularność usługi administracji serwerami przez zewnętrzną firmę informatyczną jest związana z: 

  • Postępującą informatyzacją i cyfryzacją firm,  
  • Ekspansją e-commerce, 
  • Rozwojem usług wymagających nadzoru w trybie 24/7.  

W klasycznym modelu firmy zatrudniały własnych administratorów zajmujących się obsługą serwerów. Dziś jednak ten model często już nie spełnia potrzeb firm. W ten sposób dochodzimy do tematu przewag usługi administracji serwerami ofertowanej przez Support Online. 

Administracja, obsługa i zarządzanie serwerami
Administracja, obsługa i zarządzanie serwerami

Przewagi modelu outsourcingowego

W powszechnej opinii pierwszą i najważniejszą zaletą usługi administracji serwerami przez podmiot zewnętrzny jest: „TO JEST TAŃSZE”. Tymczasem nasze doświadczenie wskazuje na coś zupełnie innego. Klienci, którzy korzystają z tej usługi w Support Online wskazują przede wszystkim na takie przewagi jak: 

1. Szybkość reakcji 

Przez wiele lat działalności wypracowaliśmy sposób działania zapewniający szybką reakcję na pojawiające się problemy z działaniem serwerów. Na cały nasz system reagowania składa się właściwie skalibrowany mechanizm monitoringu IT i procedury działania w przypadku wystąpienia awarii. Każdy, nawet najmniejszy incydent jest rejestrowany wraz z zapisem wszystkich podjętych działań naprawczych. Nasi klienci posiadają dostęp online do systemu raportującego i mogą na bieżąco weryfikować szybkość naszej reakcji.   

2. Proaktywna postawa 

Szybkość reakcji to tylko część sukcesu. Nasi klienci bardzo cenią sobie proaktywną postawę Support Online. Oznacza to, że sami podejmujemy działania i nie czekamy na to, aż klient sam coś zgłosi. Dzięki temu zapewniamy ciągłość działania systemów informatycznych bez niepotrzebnego angażowania czasu naszych kontrahentów.  

Warto w tym punkcie zwrócić uwagę, że duża część ofert reklamowanych jako „serwer dedykowany z administracją” jest zupełnie inną usługę niż ta, oferowana przez Support Online. Wspomniane oferty wymagają czynnego zaangażowania klienta i zgłaszania za każdym razem incydentów czy awarii, nie ma tam żadnych proaktywnych działań.  

3. Tryb 24/7  

Usługę administracji serwerami świadczymy w trybie 24/7. W Support Online działa wyspecjalizowany zespół konsultantów, pracujący w trybie trzy-zmianowym. Do głównych zadań tych osób należy zdalna opieka nad serwerami naszych klientów. W przypadku sytuacji kryzysowych, gdzie wymagana jest interwencja na miejscu Support Online zapewnia dostępność wykwalifikowanej kadry również w trybie 24/7.  

4. Gwarancję opieki nad kopią zapasową  

Najważniejszym zadaniem każdego administratora serwerów jest dbanie o kopię zapasową. W praktyce oznacza to konieczność minimum codziennego sprawdzania poprawności wykonania backup-u tak, aby zawsze można było przywrócić działanie serwera w przypadku awarii krytycznej (np. utrata danych w następstwie ataku cyberprzestępcy, zaszyfrowanie plików w wyniku ataku phishingowego, celowe działanie użytkownika itd.). Support Online gwarantuje w umowie, iż odpowiada za poprawność wykonania kopii zapasowej.    

5. Gwarancja wykonania rutynowych czynności 

Oprócz wspomnianej opieki nad kopią zapasową do obowiązków administratora serwerów należy m.in. aktualizowanie systemu operacyjnego oraz instalowanie poprawek bezpieczeństwa. Są to zadania o bardzo wysokim priorytecie ze względu na rosnącą aktywność cyberprzestępców. Niestety wielu administratorów nie wykonuje tych zadań z powodu ich czasochłonności, licząc na to, iż nikt tego nie wykryje. Support Online daje pisemną gwarancję systematycznego wykonywania wskazanych czynności.  

6. Bezpieczeństwo wrażliwych danych  

Administrowanie serwerami wiąże się z koniecznością posiadania haseł dostępowych. Coraz większa ilość klientów zwraca uwagę na wewnętrzne procedury i standardy firmy informatycznej, która wchodzi w posiadanie takich dostępów. Czasami nawet wymagany jest audyt bezpieczeństwa informatycznego potencjalnego kontrahenta jeszcze przed podpisaniem umowy na administrowanie serwerami. Support Online wdrożył standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji i od 2016 roku posiada certyfikat ISO/IEC 27001.    

7. Fachowa wiedza  

To jedyna trudna do zmierzenia przewaga firmy outsourcingowej, choć dla wielu naszych klientów jest ona kluczowa. Usługi jakie świadczą certyfikowani administratorzy IT Support Online to miedzy innymi: 

  • Administracja serwerami linux 
  • Administracja serwerami Windows   
  • Zarządzanie serwerami takich producentów jak DELL, HP, LENOVO, IBM , SUPERMICRO, FUJITSU 
  • Zarządzanie macierzami dyskowymi i rozwiązaniami wysokiej dostępność (klastry HA HyperV/VMware) 

Zarządzając setkami serwerów posiadamy bardzo rozległą i praktyczną wiedzę dzięki czemu potrafimy szybko i skutecznie rozwiązywać nietuzinkowe problemy.  

Rate this uslugi