Support online obsługa informatyczna dla Firm już od 1499 zł/ms

Zadzwoń : +48 22 335 28 00 
Angielski Niemiecki

W dzisiejszym świecie, w którym organizacje opierają prowadzenie swoich operacji na technologii cyfrowej, niezawodność systemów IT jest kluczowa. Awaria systemu lub serwera może spowodować znaczne straty finansowe i utratę zaufania klientów. Dlatego monitorowanie infrastruktury IT staje się nieodłącznym elementem utrzymania wysokiej dostępności usług. Wśród narzędzi służących do monitorowania, Nagios zajmuje szczególne miejsce.

Co to jest Nagios?

Nagios jest oprogramowaniem open-source służącym do monitorowania systemów, sieci oraz aplikacji. Jego głównym celem jest zapewnienie administratorom IT kompleksowego podglądu na stan infrastruktury IT i szybkiej reakcji w razie problemów. Nagios jest elastyczny i skalowalny, co pozwala dostosować go do różnorodnych potrzeb. Wykorzystuje architekturę opartą na wtyczkach, umożliwiając użytkownikom rozszerzenie jego funkcjonalności w celu monitorowania praktycznie każdego urządzenia lub usługi. Ta elastyczność, w połączeniu z jego skalowalnością i niezawodnością umocniła jego pozycję.

Jak działa Nagios?

Nagios działa w oparciu o konfigurowalne skrypty, które są odpowiedzialne za sprawdzanie stanu różnych elementów infrastruktury IT. Mogą to być statusy serwerów, przepustowość sieci, poziomy zużycia zasobów czy też dostępność usług. Po uruchomieniu skryptu, Nagios analizuje wynik i podejmuje odpowiednie działania naprawcze lub inne, takie jak wysłanie powiadomienia oraz zapisanie logów.

Opis narzędzia

  • Views

Część systemu odpowiedzialna za podgląd aktualnych statystyk i komponentów. Nagios domyślnie, co minutę wyświetla kolejny zakładki z aktualnymi widokami.

  • Dashboards

To konfigurowalny panel umożliwiający wyświetlanie wszystkich komponentów obsługiwanych przez Nagiosa. W szybki sposób na dowolny dashboard można dodać wiele komponentów przygotowanych przez producenta lub niezależnego developera.

  • Reports

Sekcja służąca do raportowania i tworzenia zestawień informacji generowanych przez system. Jednymi z ważniejszych funkcjonalności są dostępność hostów oraz wszystkie logi.

  • Configure

Kreator, w którym można określić krok po kroku monitorowane usługi oraz czynność w przypadku wystąpienia awarii.

  • Admin

Panel administracyjny służący do zarządzania Nagiosem, tworzenia użytkowników i konfiguracji podstawowych funkcji.

Główne funkcje Nagiosa

Monitorowanie usług:

Nagios umożliwia monitorowanie zarówno standardowych usług sieciowych, takich jak HTTP, FTP czy SMTP, jak i niestandardowych aplikacji biznesowych. Dzięki temu organizacje mogą skutecznie zapewniać wysoką dostępność i niezawodność swoich systemów, minimalizując ryzyko przestoju.

Alerty:

W momencie wykrycia awarii lub problemu, Nagios może automatycznie wysyłać powiadomienia do administratorów poprzez e-maile lub SMS-y.

Zarządzanie zdarzeniami:

Nagios pozwala na zarządzanie zgłoszonymi zdarzeniami, ich kategoryzację oraz priorytetyzację.

Raporty i wykresy:

Nagios dostarcza narzędzia do generowania wykresów i raportów na podstawie zebranych danych, co pozwala na analizę trendów i wykrywanie potencjalnych problemów z wyprzedzeniem.

Korzyści płynące z używania Nagiosa

Zwiększenie dostępności usług:

Monitorowanie infrastruktury IT pozwala szybko wykryć awarie i problemy, co minimalizuje czas niedostępności usług.

Optymalizacja zasobów:

Nagios umożliwia analizę wykorzystania zasobów, co pozwala zoptymalizować infrastrukturę IT i uniknąć przeciążeń.

Szybka reakcja na problemy:

Dzięki automatycznym powiadomieniom, administratorzy są informowani o problemach w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką reakcję i minimalizację strat.

Poprawa wydajności:

Regularne monitorowanie infrastruktury IT pozwala na identyfikację i eliminację potencjalnych problemów wydajnościowych, co przekłada się na lepszą jakość świadczonych usług.

Zastosowania w praktyce

Przedsiębiorstwa:

Duże przedsiębiorstwa wykorzystują Nagiosa do monitorowania swoich zasobów IT obejmujących serwery, sieci, pamięci masowe i aplikacje. Skalowalność i elastyczność Nagiosa czynią go idealnym wyborem do zarządzania złożonymi środowiskami.

Dostawcy Usług:

Dostawcy usług np. hostingu lub rozwiązań chmurowych mogą polegać na Nagiosie, aby dostarczać wysoką jakość obsługi swoim klientów. Nagios umożliwia im monitorowanie, egzekwowanie SLA i raportowanie wydajności swoich usług.

DevOps:

Ciągłe dostarczanie (CD) to proces automatyzowania, testowania i wdrażania do środowiska produkcyjnego. Ciągłe monitorowanie z Nagiosem pomaga zespołom DevOps wykrywać problemy na wczesnym etapie, umożliwiając szybką reakcję. Nagios odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu dostępności aplikacji oraz mikroserwisów

Podsumowanie

W dynamicznie rozwijającej się branży IT, skuteczne monitorowanie stało się fundamentem codziennej pracy. Nagios, dzięki swojej solidnej budowie oraz dużej społeczności użytkowników, stał się pionierem w tym obszarze. Organizacje na całym świecie korzystają z jego możliwości, aby osiągać postawione przed sobą cele. Nagios pomaga utrzymywać poziom usług i zapewnić ciągłość biznesową. Dzięki temu zwiększa potencjalną wydajność infrastruktury IT, przyspieszając rozwój i innowacje w konkretnej organizacji.

Przydatne źródła:
https://www.nagios.com/articles
https://www.nagios.org/documentation

Sebastian Szewczyk
Konsultant IT w Support Online

BLOG

Zobacz inne nasze artykuły

Bezpłatna wycena ✍️