Support online obsługa informatyczna dla Firm już od 1499 zł/ms

Amazon Web Services (AWS) to platforma chmurowa, która dostarcza usługi przez Internet. Dzięki temu masz dostęp na żądanie, do zasobów obliczeniowych, sieciowych, pamięci masowej, baz danych i innych, których możesz potrzebować w swoich projektach. AWS zapewnia elastyczność, środowisko pracy można rekonfigurować i aktualizować w zależności od potrzeb, automatycznie skalować w górę lub w dół w celu dostosowania do wzorców użytkowania i optymalizacji wydatków. Usługi AWS są zaprojektowane tak, aby współdziałać w celu obsługi praktycznie każdego rodzaju aplikacji i obciążenia.

Jak działa AWS?

Globalna infrastruktura AWS została zaprojektowana i zbudowana w celu zapewnienia elastycznego, niezawodnego, skalowalnego i bezpiecznego środowiska przetwarzania w chmurze z wysokiej jakości wydajnością globalnej sieci. Każde centrum danych posiada niezawodne zasilanie, sieć i łączność i jest umieszczone w oddzielnym obiekcie. Każda lokalizacja jest dokładnie oceniana pod kątem ograniczenia ryzyka dla środowiska.

 • W celu zapewnienia dostępności, kopie zapasowe kluczowych komponentów systemu są tworzone w wielu Strefach Dostępności.
 • Lokalizacja centrów danych nie jest ujawniana, a wszelki dostęp do nich jest ograniczony.
 • W przypadku awarii zautomatyzowane procesy przenoszą ruch danych z zagrożonego obszaru.

Wysoka dostępność AWS:

 1. Redundancja: AWS zapewnia redundancję poprzez rozmieszczenie swoich centrów danych w różnych regionach na całym świecie. Każda Strefa Dostępności składa się z jednego lub więcej centrów danych, co zapewnia odporność na awarie w przypadku problemów z jednym z centrów danych.
 2. Bezpieczeństwo: AWS zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa poprzez zastosowanie zabezpieczeń na wielu poziomach, w tym fizycznym, sieciowym, systemowym i aplikacyjnym. Oferuje również wiele narzędzi i usług związanych z bezpieczeństwem, które pozwalają klientom chronić swoje dane i aplikacje.
 3. Jakość usług:  AWS oferuje usługi zgodnie z gwarantowanymi poziomami (Service Level Agreements), które określają minimalny poziom dostępności i wydajności. Wysoki SLA gwarantuje, że usługi będą dostępne i zgodne z oczekiwaniami klientów.

Czym jest Amazon Simple Storage Service? (Amazon S3)

Firmy potrzebują prostego i bezpiecznego gromadzenia, przechowywania i analizowania danych na masową skalę. Amazon S3 to pamięć masowa, stworzona do przechowywania i pobierania dowolnej ilości danych z dowolnego miejsca: stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz korporacyjnych. Obiekty mogą mieć rozmiar do 5 TB. Domyślnie dane w Amazon S3 są przechowywane redundantnie w wielu obiektach i na wielu urządzeniach w każdym obiekcie.

Dane, które przechowujesz w Amazon S3 nie są powiązane z żadnym konkretnym serwerem i nie musisz samodzielnie zarządzać infrastrukturą. Możesz w nim umieścić dowolną liczbę obiektów. Amazon S3 przechowuje biliony obiektów i regularnie osiąga miliony żądań na sekundę.

Amazon oferuje szereg klas pamięci masowej, które są przeznaczone do różnych zastosowań:

 • Amazon S3 Standard
 • Amazon S3 Intelligent Tiering
 • Amazon S3 Glacier

S3 Standard został zaprojektowany z myślą o trwałości, dostępności i wydajności przechowywania często używanych danych.

S3 Intelligent-Tiering został zaprojektowany w celu optymalizacji kosztów poprzez automatyczne przenoszenie danych do najbardziej opłacalnej strefy dostępu, bez wpływu na wydajność i koszty operacyjne.

S3 Glacier to bezpieczna, trwała i niedroga klasa pamięci masowej do archiwizacji danych.

Czym jest Amazon Elastic Compute Cloud? (Amazon EC2)

Utrzymanie serwerów lokalnie jest kosztownym przedsięwzięciem. Centra danych są drogie w budowie i obsłudze. Organizacje muszą także na stałe zapewnić wystarczającą ilość sprzętu, aby obsłużyć zwiększony ruch i szczytowe obciążenia. Po zbudowaniu tradycyjnych rozwiązań lokalnych, pojemność serwerów może pozostać niewykorzystana i bezużyteczna przez znaczną część czasu działania.

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) udostępnia maszyny wirtualne, na których można hostować tego samego rodzaju aplikacje, które można uruchamiać na tradycyjnym serwerze lokalnym. To rozwiązanie dostarcza moc obliczeniową o zmiennym rozmiarze w chmurze. Elastyczność odnosi się do faktu, że można łatwo zwiększyć lub zmniejszyć liczbę serwerów uruchamianych w celu obsługi aplikacji, a także dostosować rozmiar już istniejących serwerów.

Typowe zastosowania Amazon EC2 obejmują między innymi:

 • Serwery aplikacyjne
 • Serwery webowe
 • Serwery baz danych

Korzyści płynące z wykorzystywania usług chmurowych

 1. Zwiększ szybkość i elastyczność: W środowisku przetwarzania w chmurze nowe zasoby IT są dostępne za jednym kliknięciem, co oznacza, że ​​możesz skrócić czas potrzebny na udostępnienie tych zasobów programistom do zaledwie kilku minut
 2. Przestań wydawać pieniądze na prowadzenie i utrzymanie centrów danych: Skup się na projektach, które wyróżniają Twoją firmę, zamiast koncentrować się na infrastrukturze. Przetwarzanie w chmurze umożliwia skupienie się na własnych klientach, zamiast na utrzymywaniu i zasilaniu serwerów.
 3. Przestań zgadywać pojemność: Wyeliminuj element zgadywania na temat potrzeb w zakresie wydajności infrastruktury. Podejmując decyzję dotyczącą pojemności przed wdrożeniem aplikacji, często masz kosztowne, nadmiarowe zasoby lub niedoszacowane braki w wydajności. Dzięki chmurze obliczeniowej problemy te znikają. Możesz uzyskać dostęp do dowolnej ilości zasobów i skalować je w górę lub w dół w zależności od potrzeb z zaledwie kilkuminutowym wyprzedzeniem.
 4. Skorzystaj z ogromnych korzyści skali: Korzystając z chmury obliczeniowej, możesz osiągnąć niższe koszty, niż mógłbyś uzyskać samodzielnie. Dzięki agregacji setek tysięcy klientów w chmurze, dostawcy tacy jak AWS, mogą osiągnąć większe korzyści skali, co przekłada się na niższe ceny.

Przydatne źródła:
https://aws.amazon.com/whitepapers
https://aws.amazon.com/getting-started

Sebastian Szewczyk
Konsultant IT w Support Online

BLOG

Zobacz inne nasze artykuły

Bezpłatna wycena ✍️