Support online obsługa informatyczna dla Firm już od 1499 zł/ms

Zadzwoń : +48 22 335 28 00 
Angielski Niemiecki

Bezpieczeństwo IT to jeden z kluczowych elementów funkcjonowania organizacji, niezależnie od rozmiaru i branży. Dlatego niezwykle istotną częścią strategii każdej firmy powinno być stworzenie polityki bezpieczeństwa IT. Polityka bezpieczeństwa systemów IT to strategiczny dokument opisujący możliwości efektywnego zarządzania bezpieczeństwem informacji. Co powinien zawierać taki dokument? Jak go stworzyć? Czy rzeczywiście polityka bezpieczeństwa informatycznego ma tak duże znaczenie?

Czym jest polityka bezpieczeństwa IT?

Polityka bezpieczeństwa to dokument opisujący zamierzenia i kierunek organizacji w zakresie zachowania dostępności, integralności i poufności informacji. Określa metody, narzędzia, zasady i praktyki, których należy przestrzegać, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo informacji danej firmy. Dokument powinien zawierać spisane cele, strategie i działania, które w ustrukturyzowany sposób opisują, jak zarządzać danymi, jak je chronić i jak rozpowszechniać.

Polityka bezpieczeństwa w firmie powinna zawierać spójny i precyzyjny zbiór procedur, na których organizacja opiera budowę wewnętrznych danych, dokumentów i zasobów informatycznych. Ściśle precyzuje, w jaki sposób dane powinny być chronione i udostępniane. Dobrze, gdy dokument zawiera informacje, w jaki sposób prawidłowo korzystać z kont użytkowników systemu i firmowego oprogramowania. Dodatkowo, dokument musi opisywać wszelkie przewidywane możliwości wycieku i utraty danych (również w wyniku ataku ransomwaresprawdź, jak możesz zapobiegać takim atakom) i nieautoryzowanego dostępu (zapoznaj się z rekomendacjami dotyczącymi polityki haseł) oraz scenariuszy działań w takich przypadkach i działań mających na celu ich uniknięcie w przyszłości. Podsumowując, polityka bezpieczeństwa IT odnosi się do tego, jakie dane muszą podlegać ochronie, jak je chronić i przetwarzać, a także jak zapobiegać ich wyciekowi lub utracie.

Dlaczego warto wdrożyć politykę bezpieczeństwa IT w firmie?

Polityka bezpieczeństwa IT to dokument, dzięki któremu możesz zminimalizować część ryzyk związanych z pracą z wrażliwymi danymi. Stworzenie takiej polityki przynosi organizacji tylko zalety, jednocześnie porządkując pewne informacje, jak i tworząc nowe procedury bezpieczeństwa. Dzięki wdrożeniu polityki bezpieczeństwa każda zatrudniona w firmie osoba wie, jak w profesjonalny, etyczny i bezpieczny sposób korzystać z systemów informatycznych i rozumie, że jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo. Dzięki polityce bezpieczeństwa IT możliwe jest efektywne oraz kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgromadzonych w firmie.

Należy pamiętać, że polityka bezpieczeństwa IT powinna być napisana i dostosowana do potrzeb i realiów firmy, w której ma obowiązywać. Nie istnieje żaden uniwersalny wzór, ponieważ każda organizacja jest inna. Warto jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach:

1.     Polityka bezpieczeństwa IT powinna być zwięzła i konkretna. Tylko wtedy ma realną wartość i wpływ na pracowników.

2.     Modularność. Każda część polityki IT powinna być możliwa do użycia w działach, gdzie ma zastosowanie. Polityka bezpieczeństwa może też odwoływać się do innych dokumentów.

3.     Prosty język. Z dokumentem powinni zapoznać się wszyscy pracownicy, dlatego język musi być prosty i zrozumiały.

Jak wdrożyć politykę bezpieczeństwa informatycznego w swojej firmie?

Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych powinna odpowiadać celowi istnienia organizacji i zawierać cele bezpieczeństwa informacji. Powinny w niej zostać spisane takie zagadnienia jak dostępność systemu, uprawnienia do instalacji oprogramowania w systemie, uprawnienia dostępu do danych, przywracania normalnego działania po awarii, a także uprawnienia użytkowników. Pierwszym krokiem tworzenia polityki bezpieczeństwa IT powinien być zawsze audyt bezpieczeństwa lub w szerszym zakresie audyt IT, który pozwoli wykryć zagrożenia, sklasyfikuje je i zaproponuje procedury zapobiegania im w przyszłości. Po przeprowadzeniu audytu tworzone są odpowiednie procedury, w których opisane powinny zostać działania konieczne w przypadku naruszenia bezpieczeństwa systemów i danych. Kolejnym krokiem jest stworzenie procedury tworzenia oraz przetrzymywania haseł. Następnie powinienes zajac się backupem. Należy wdrożyć politykę kopii zapasowych w firmie obejmujaca backup danych off-line, backup danych w chmurze, procedurę testowego odzysku danych. Wreszcie, pamiętaj o przygotowaniu planu awaryjnego – Disaster Recovery Plan, który będzie obejmował również sposób powiadomienia klientów o sytuacji niepożądanej. Polityka bezpieczeństwa firmy powinna zawierać Plan Ciagłości Działania (business continuity plan) gdzie krok po kroku opisane będą działania by podtrzymać funkcjonowanie firmy na wypadek wystapienia poważnych problemów jak np. atak hakerski. Chcesz skutecznie zabezpieczyć się przed atakami hakerów? Sprawdź nasz kurs cyberbezpieczeństwa.

Przykładowe wyzwania dla bezpieczeństwa IT w firmie

Żadna firma nie jest w pełni odporna na ataki, które mogą skutkować utratą lub wyciekiem danych. Najczęściej wymieniane przez właścicieli biznesów IT zagrożenia to:

·      Niewystarczająca widoczność infrastruktury, która uniemożliwia wyszukiwanie i eliminowanie cyberzagrożeń – incydenty mogą przez dłuższy czas pozostawać niezauważone.

·      Brak wykwalifikowanego zespołu ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji i cyberzagrożeń.

·      Zbyt wiele sygnałów i powiadomień o potencjalnych zagrożeniach.

·      Brak technologii umożliwiającej wykrywanie zagrożeń. Cyberprzestępcy korzystają z coraz to nowszych i bardziej zaawansowanych metod oraz technologii. Niestety nie wszystkie firmy wystarczająco regularnie aktualizują metody ich wykrywania.

Rozwiązaniem tych problemów jest zwykle przeniesienie odpowiedzialności na zaufanego partnera z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu bezpieczeństwem danych. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej. Zadbamy o to, aby Twoja polityka bezpieczeństwa firmy była w dobrych rękach. Na codzień zajmujemy się outsourcingiem IT, posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę inżynierów. Prowadzimy wsparcie it dla klientów Polskich i zagranicznych. Posiadamy certyfikat ISO 27001 gdzie polityka bezpieczeństwa informatycznego jest podstawową pozycją, wdrażamy rozwiązania it, oferujemy usługi it dla naszych klientów w tym helpdesk 24h. Specjalizujemy się w implementacji właściwej polityki backupu: backup w chmurze, replikacja danych pomiędzy wieloma lokalizacjami.

BLOG

Zobacz inne nasze artykuły

Bezpłatna wycena ✍️