Support online obsługa informatyczna dla Firm już od 1499 zł/ms

Firmowa sieć komputerowa ma ogromne znaczenie dla praktycznie każdego przedsiębiorstwa. Skuteczna administracja pozwala zadbać o odpowiednią kontrolę nad pracą urządzeń, opiekę nad sprzętem czy sprawne wprowadzanie nowych ulepszeń i aktualizacji. Jak wygląda zarządzanie siecią komputerową i jakie niesie korzyści?

Na czym polega zarządzanie siecią komputerową?

Zarządzanie sieciami komputerowymi obejmuje przede wszystkim czynności związane z dbaniem o bezpieczeństwo i niezawodność routerów, switch, firewalli. Najważniejsze obowiązki administratorów sieciowych to obsługa i ochrona sieci firmowej, rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem i oprogramowaniem, ulepszanie infrastruktury, wprowadzanie aktualizacji, a także zarządzanie procedurami, bazą użytkowników i uprawnieniami. Wszystkie z tych zadań są dość czasochłonne i wymagają specjalistycznej wiedzy oraz właściwego podejścia do rozwiązywania problemów. Z tego względu zdecydowanie warto zadbać o dostęp do informacji dotyczących tematów takich jak zarządzanie siecią LAN czy bezpieczeństwo sieci komputerowych – szkolenie z tego zakresu może okazać się przydatne w każdej firmie.

Dlaczego administrowanie sieci komputerowej jest ważne?

Administracja sieciami komputerowymi to obecnie niezwykle istotny element funkcjonowania praktycznie wszystkich przedsiębiorstw. Systemy informatyczne, z którymi możemy spotkać się na każdym kroku, działają w środowisku sieciowym (WAN,LAN). Środowisko sieciowe złożone jest z wielu dedykowanych urządzeń, ich niepoprawna konfiguracja, brak monitoringu ich działania zwiastuje nadchodzące problemy. Brak odpowiednich zabezpieczeń może skutkować m.in. przejęciem poufnych danych przez nieupoważnione osoby. Prawidłowa administracja zabezpiecza sieć komputerową przed wyciekiem kluczowych informacji, chroniąc także przed różnymi nieprawidłowościami, które mogą odbić się na biznesie.

Na jakie niebezpieczeństwa narażona jest nasza sieć komputerowa?

Jednym z największych problemów pojawiających się w ostatnich latach są ataki hakerskie, często skierowane przeciwko przedsiębiorstwom. Ich celem może być na przykład wyrządzenie strat finansowych czy wyłudzenie cennych danych. Możemy wyróżnić między innymi:

  • malware – oprogramowanie, które ma możliwość szpiegowania, uszkodzenia, dezaktywacji, a niekiedy całkowitego przejęcia komputerów i sieci firmowych w celu kradzieży, modyfikacji lub usunięcia ważnych danych;
  • ransomware – złośliwe oprogramowanie blokujące dostęp do danych i zasobów firmy, który zostaje przywrócony po opłaceniu „okupu”;
  • phishing – podszywanie się pod inne osoby lub instytucje celem wyłudzenia pieniędzy lub poufnych danych;
  • spam – choć same w sobie nie są cyberatakiem, niechciane wiadomości mogą być nośnikiem wirusów lub programów szpiegujących, a do tego mogą spowolnić działanie serwerów firmy;
  • man-in-the-middle – atak kryptologiczny, który polega na podsłuchiwaniu i modyfikowaniu wiadomości wymienianych między dwoma stronami;
  • SQL injection – atak wykorzystujący luki w dostępie do bazy danych, mogący prowadzić do zdobycia dostępu do poufnych informacji.

Bezpieczeństwo sieci komputerowej powinno być priorytetem każdej firmy. Liczba potencjalnych zagrożeń jest naprawdę ogromna – warto zabezpieczyć się przed nimi jak najwcześniej, wprowadzając skuteczne administrowanie sieciami komputerowymi.

Jak bronić się przed zagrożeniem sieci komputerowej?

Kluczem do sukcesu na tym polu jest wprowadzenie adekwatnych zabezpieczeń i mechanizmów kontrolnych poprzez wybór właściwych urządzeń sieciowych. Bezpieczeństwo sieci LAN w firmie możemy zwiększyć również poprzez uświadamianie pracowników na temat zagrożeń i ich konsekwencji dla firmy. Należy pamiętać, że zarządzanie bezpieczeństwem sieci to nie tylko rozwiązywanie problemów, które już się pojawiły – to także ochrona przed cyberatakami, które mogą pojawić się w przyszłości. Użycie technologii FortiNet, Cisco, które w najwyższym poziomie dbają o cyberbezpieczeństwo, dają nam gwarancje ochrony. Administrator sieci potrafi właściwie zabezpieczyć środowisko poprzez konfiguracje routera dzięki funkcjom:

  • firewall – dzięki niemu administrator może zdefiniować różne reguły, które ustalają, jaki ruch w sieci ma być blokowany, a jaki przepuszczany;
  • serwis VPN – pozwala na tworzenie bezpiecznych, w pełni zaszyfrowanych połączeń na przykład pomiędzy użytkownikami pracującymi zdalnie a siedzibą firmy;
  • ochrona antywirusowa i ochrona przed spamem;
  • filtrowanie URL – kontrola dostępu do witryn, aby ograniczyć ryzyko pobrania złośliwego oprogramowania z niezaufanych stron internetowych.

Administracja siecią komputerową – komu powierzyć zadanie?

Zarządzanie sieciami wymaga dużego doświadczenia i doskonałej znajomości zagadnień dotyczących bezpieczeństwa oraz działania firmowej infrastruktury. Inżynier IT – inżynier sieci, który zarządza siecią komputerową przedsiębiorstwa, musi zatem dysponować specjalistyczną wiedzą na temat możliwych zagrożeń, jak również metod ochrony przed nimi. Komu powierzyć takie zadanie? Wybierając partnera w tym zakresie, warto postawić na doświadczone firmy z długą listą klientów z całego świata, takie jak Support Online. Support Online jako partner firm Fortinate i Cisco posiada wykształconych i doświadczonych inżynierów sieci.

BLOG

Zobacz inne nasze artykuły

Bezpłatna wycena ✍️