Support online obsługa informatyczna dla Firm już od 1499 zł/ms

W dzisiejszych czasach, w których dane stanowią nieoceniony skarb dla przedsiębiorstw, zarządzanie bezpieczeństwem i dostępnością informacji jest kluczowym elementem strategii IT. Wysoka dostępność usług, backup oraz replikacja danych są aspektami, które odgrywają kluczową rolę w ochronie i zabezpieczaniu danych. W tym artykule omówimy co to jest wysoka dostępność oraz jak wypływają na nią usługi backupu i replikacji, jakie sią różnice oraz w jaki sposób się uzupełniają, aby zapewnić kompleksową strategię ochrony danych.

Wysoka Dostępność – Cel Priorytetowy

Wysoka dostępność usług (High Availability – HA) to stan, w którym usługi i aplikacje są dostępne dla użytkowników przez większość czasu, minimalizując przestoje do minimum. Dla wielu firm, szczególnie tych działających w obszarze usług online, wysoka dostępność jest absolutnym priorytetem. Przestoje w dostępie do danych mogą prowadzić do utraty klientów, reputacji i znaczących strat finansowych.

Podstawowe cechy HA:

 1. Redundancja: HA opiera się na redundancji, co oznacza posiadanie wielu kopii krytycznych komponentów, takich jak serwery, dyski, zasilacze, czy łącza sieciowe, w celu minimalizacji pojedynczych punktów awarii.
 2. Przełączanie: Gdy jeden komponent ulega awarii, system automatycznie przechodzi na działanie z wykorzystaniem innych działających komponentów, co minimalizuje przestoje i zagrożenie dla ciągłości działania.
 3. Monitorowanie: System HA stale monitoruje stan wszystkich elementów infrastruktury, aby w razie potrzeby podjąć odpowiednie działania naprawcze.
 4. Odzyskiwanie po awarii: Systemy HA są zdolne do automatycznego odzyskiwania po awarii i powrocie do normalnego działania.

Disaster Recovery – Klucz do Wysokiej Dostępności

Disaster Recovery (DR) jest planem działania w przypadku wystąpienia awarii lub katastrofy, którego celem jest przywrócenie normalnego działania systemów i usług w możliwie najkrótszym czasie. W ramach strategii DR określane są procedury, narzędzia i środki niezbędne do zminimalizowania wpływu awarii na działanie firmy.

Składniki Disaster Recovery:

 1. Planowanie reakcji na awarię: Definiowanie procedur i wyznaczanie odpowiedzialności w razie wystąpienia katastrofy.
 2. Odtwarzanie z backupu: Wykorzystywanie regularnych kopii zapasowych do przywracania danych po katastrofie.
 3. Replikacja do oddzielnej lokalizacji: utrzymywanie kopii danych i serwerów w odległym centrum danych, aby zapewnić ochronę przed katastrofą lokalną.
 4. Przywracanie usług w alternatywnym środowisku: Tworzenie środowiska testowego lub alternatywnego, w którym można szybko przywrócić kluczowe aplikacje i usługi.
 5. Testowanie i weryfikacja: Regularne przeprowadzanie ćwiczeń i testów DR, aby upewnić się, że plan działa i można skutecznie przywrócić działanie po awarii.

Warto wiedzieć iż backup i replikacja są dwoma oddzielnymi mechanizmami zabezpieczania danych, które służą różnym celom, ale można je skutecznie łączyć, aby zapewnić pełniejszą ochronę danych.

Backup i Replikacja jako Narzędzia Strategii DR

Backup i replikacja to dwie kluczowe techniki wdrażane w ramach strategii DR, które pomagają osiągnąć cel wysokiej dostępności. Oto jak te narzędzia funkcjonują w kontekście HA:

Backup – Zabezpieczenie przed Utratą Danych

 Backup to proces tworzenia kopii zapasowych danych w regularnych odstępach czasu. Jest to forma zabezpieczenia przed utratą danych w przypadku awarii, błędów użytkowników lub ataków.

Główne cechy backupu to:

– Zachowanie danych historycznych: Backupy pozwalają na przechowywanie kopii danych z różnych punktów czasowych, co umożliwia przywracanie danych do stanu sprzed awarii.

– Minimalizacja straty danych: W przypadku utraty danych, backupy pomagają w minimalizacji straty, przywracając kopie z określonego momentu.

– Ochrona przed różnymi rodzajami zagrożeń: Backupy stanowią zabezpieczenie przed awariami sprzętu, atakami ransomware, błędami ludzkimi i innymi rodzajami utraty danych.

Rodzaje backupu:

 • Backup pełny (full backup): Kopiuje wszystkie dane, zarówno te zmienione, jak i te, które już zostały zapisane wcześniej. Jest to najbardziej kompletna i czasochłonna forma backupu.
 • Backup różnicowy (differential backup): Kopiuje tylko dane, które uległy zmianie od ostatniego pełnego backupu. Jest bardziej ekonomiczny w porównaniu z pełnym backupem, ale czasami może wymagać dłuższego czasu przywracania danych.
 • Backup inkrementalny (incremental backup): Kopiuje tylko dane, które uległy zmianie od ostatniego backupu. Oferuje bardziej efektywne wykorzystanie miejsca na dysku, ale może wymagać więcej czasu przy odtwarzaniu danych.
 • Backup pełny syntetyczny (synthetic full backup): Tworzy pełny backup, łącząc ostatni pełny backup i wszystkie backupy inkrementalne wykonane od tego momentu. Oferuje efektywne zarządzanie kopiami zapasowymi i skrócenie czasu przywracania danych.

Replikacja danych – Zapewnienie Spójności i Dostępności:

 Replikacja to proces ciągłego kopiowania danych z jednego miejsca do drugiego w czasie rzeczywistym. Jej głównym celem jest zapewnienie spójności danych i dostępności usług.

Główne cechy replikacji to:

– Natychmiastowa spójność danych: Replikacja zapewnia, że dane na replikowanych serwerach są niemal identyczne z danymi na głównym serwerze, minimalizując straty w dostępności.

– Szybkie przełączanie w przypadku awarii: Jeśli główny serwer ulegnie awarii, użytkownicy mogą być natychmiast przekierowani na replikowane serwery, co skraca czas przestoju.

– Kontrola nad geograficzną redundantnością: Replikacja pozwala na tworzenie kopii danych w odległych lokalizacjach, co chroni przed katastrofami naturalnymi lub lokalnymi awariami.

Rodzaje replikacji:

Replikacja synchroniczna: Dane są kopiowane na drugi serwer w czasie rzeczywistym. Proces zapisu jest wstrzymywany, dopóki dane nie zostaną zapisane na obu serwerach. Oferuje to najwyższy poziom spójności danych, ale może wprowadzić pewne opóźnienia w wydajności.

Replikacja asynchroniczna: Dane są kopiowane na drugi serwer z pewnym opóźnieniem. Daje to większą elastyczność i wydajność, ale może prowadzić do pewnego stopnia niespójności danych między replikami w przypadku awarii.

Różnice między Backupem a Replikacją:

Choć backup i replikacja mają podobny cel, jakim jest ochrona danych, to są to dwie różne strategie zabezpieczania danych, które różnią się w kilku aspektach:

 1. Cel główny:
  • Backup: Głównym celem backupu jest tworzenie kopii zapasowych danych w celu ich przywrócenia w razie utraty.
  • Replikacja: Głównym celem replikacji jest zapewnienie dostępności danych w czasie rzeczywistym w przypadku awarii.
 2. Czas odtwarzania:
  • Backup: Proces odtwarzania danych z backupu może być czasochłonny, zwłaszcza w przypadku dużych zbiorów danych.
  • Replikacja: Replikacja umożliwia szybkie przełączenie na replikowany serwer bez konieczności odtwarzania danych.
 3. Spójność danych:
  • Backup: Backup może prowadzić do pewnej utraty danych, szczególnie jeśli jest on wykonywany rzadko. Może wystąpić luka między czasem ostatniego backupu a awarią, co spowoduje utratę danych z tego okresu.
  • Replikacja: Replikacja zapewnia wysoką spójność danych, ponieważ działa na zasadzie ciągłego i natychmiastowego kopiowania danych między różnymi serwerami lub urządzeniami. To oznacza, że każda zmiana dokonana na głównym serwerze jest odzwierciedlana niemal od razu na wszystkich replikowanych urządzeniach. Spójność danych w kontekście replikacji jest zachowana w czasie rzeczywistym, co minimalizuje ryzyko wystąpienia rozbieżności między danymi na różnych urządzeniach.
 4. Wykorzystanie zasobów:
 5. Backup: Backupy wymagają alokowania pewnej ilości przestrzeni dyskowej na przechowywanie kopii zapasowych danych. Im większy wolumen danych, tym więcej miejsca na dysku jest potrzebne do utrzymania historycznych kopii. Szczególnie pełne i różnicowe backupy mogą zajmować sporo miejsca, co ma wpływ na planowanie i zarządzanie dostępnym dyskiem.

Wymagania dotyczące mocy obliczeniowej podczas tworzenia backupów zazwyczaj nie są bardzo intensywne. Proces tworzenia kopii zapasowych może być zaplanowany na spokojniejsze godziny, aby nie zakłócać działania systemu w godzinach szczytu.

Backupy mogą być przeprowadzane na zdalne serwery lub urządzenia, co może wpływać na wykorzystanie sieci. W przypadku transferu dużych ilości danych przez sieć, możliwe jest obciążenie łącza.

 • Replikacja: Replikacja generuje stałe obciążenie sieci i dysku w celu utrzymania ciągłego równowagi między serwerami. Wymaga szybkiego transferu danych między replikowanymi serwerami w czasie rzeczywistym, co może być kosztowne pod względem wykorzystania sieci.

Wykorzystanie miejsca na dysku w replikacji jest zazwyczaj mniejsze niż w przypadku pełnych backupów, ponieważ replikowane są tylko zmiany w danych. Jednak długotrwała replikacja i utrzymanie wielu replikowanych serwerów może prowadzić do potrzeby dysponowania większą ilością przestrzeni dyskowej.

Replikacja może wymagać większej mocy obliczeniowej w porównaniu do standardowego backupu, ponieważ system musi stale monitorować zmiany danych i przekazywać je na replikowane serwery w czasie rzeczywistym.

Backup i replikacja  – kompleksowa strategia ochrony danych:

Chociaż backup i replikacja są dwoma różnymi strategiami ochrony danych, mogą być skutecznie łączone w kompleksową strategię zabezpieczania danych przed utratą i zapewniając wysoką dostępność usług.

 • Minimalizacja ryzyka utraty danych: Replikacja zapewnia szybkie przełączenie na działający serwer w przypadku awarii, minimalizując przestoje i zapewniając ciągłość działania. Jednakże, aby zabezpieczyć dane przed awariami oprogramowania, atakami ransomware i błędami użytkowników, regularne backupy mogą być używane jako dodatkowa warstwa ochrony.
 • Geograficzna redundantność: Kombinacja backupu i replikacji może być używana w celu zapewnienia geograficznej redundantności danych. Backupy mogą być przechowywane w odległych lokalizacjach, aby zabezpieczyć dane przed katastrofami naturalnymi lub lokalnymi awariami, podczas gdy replikacja zapewnia dostępność danych na bieżąco.
 • Zapewnienie spójności i dostępności: Replikacja może zapewnić wysoką dostępność danych, pozwalając na szybkie przełączenie na replikowany serwer w przypadku awarii. Jednakże, aby zachować spójność danych między replikami oraz zabezpieczyć dane przed awariami lub nieodwracalnymi zmianami, backupy są kluczowymi elementami w kompleksowej strategii ochrony danych.
 • Odpowiedni dobór strategii: Istotne jest odpowiednie dostosowanie strategii backupu i replikacji do unikalnych wymagań firmy i jej infrastruktury. Niektóre dane mogą wymagać częstszej replikacji ze względu na ich krytyczność, podczas gdy inne mogą być bardziej odpowiednie dla backupu ze względu na mniej dynamiczną naturę.

Podsumowanie:

Artykuł został ukierunkowany na zagadnienia wysokiej dostępności usług oraz backupu i replikacji danych. Można stwierdzić, że kluczowym celem jest zapewnienie wysokiej dostępności (HA) w działaniu przedsiębiorstwa. W kontekście osiągnięcia tego celu, backup i replikacja odgrywają kluczową rolę jako środki wspomagające tę koncepcję.

Backup służy głównie jako zabezpieczenie przed utratą danych i umożliwia ich przywrócenie w przypadku awarii. Replikacja zaś zapewnia dostępności danych w czasie rzeczywistym, co minimalizuje przestoje w działaniu systemu. Oba te mechanizmy uzupełniają się nawzajem.

Warto podkreślić, że wdrożenie strategii HA, backupu i replikacji to inwestycja w stabilność i bezpieczeństwo działania przedsiębiorstwa. Wybór odpowiednich narzędzi i technologii zgodnych z potrzebami organizacji stanowi kluczowy etap w zapewnieniu ciągłości operacji, ochrony danych oraz utrzymaniu zaufania klientów i partnerów biznesowych.

Łukasz Terlikowski
Quality Assurance Manager w Support Online

BLOG

Zobacz inne nasze artykuły

Bezpłatna wycena ✍️