Support online obsługa informatyczna dla Firm już od 1499 zł/ms

Zadzwoń : +48 22 335 28 00 
Angielski Niemiecki

Rok 2024 obiecuje być ekscytującym okresem dla branży IT. Firmy outsourcingowe, które specjalizują się w świadczeniu usług wsparcia serwerów, chmur i sieci, muszą być świadome najnowszych trendów, aby dostosować się do wymagań rynku. W artykule omówię najważniejsze trendy, które kształtują branżę outsourcingu IT w 2024 roku.

Wzrost znaczenia sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML)

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe pozostają na czele innowacji w dziedzinie IT. W 2024 roku oczekuje się dalszego wzrostu znaczenia AI i ML. Firmy outsourcingowe będą musiały inwestować w rozwój umiejętności związanych z AI i ML, aby dostarczać zaawansowane rozwiązania oparte na analizie danych, automatyzacji procesów i personalizacji usług dla swoich klientów.

Kluczowe wyniki badania Forbes Insights: Everyday AI – wykorzystywanie sztucznej inteligencji w celu wzmocnienia pozycji „pracowników wiedzy”

• 79% respondentów zgadza się, że AI i powiązane z nią technologie mają wpływ na przepływ pracy i narzędzia dla „pracowników wiedzy”.

• 80% twierdzi, że przekazanie aplikacji wykorzystujących technologię AI w ręce „pracowników wiedzy” ma kluczowe znaczenie dla ich wydajności.

• 84% respondentów zgadza się, że AI usprawnia procesy, dając „pracownikom wiedzy” więcej czasu na działania kreatywne.

Rozwój technologii edge computing

Edge computing to trend, który zyskuje coraz większe znaczenie w 2024 roku. Pozwala rozwiązać wiele problemów związanych z tradycyjnymi modelami outsourcingu IT, przynosząc szereg korzyści dla firm outsourcingowych i ich klientów. Oto niektóre aspekty rozwoju technologii edge computing w outsourcingu IT w 2024 roku:

Zwiększona wydajność

Wykorzystanie edge computing w outsourcingu IT pozwala na lokalne przetwarzanie danych i aplikacji na urządzeniach klienta lub w ich bliskim sąsiedztwie. Dzięki temu można uniknąć nadmiernego obciążenia łączy internetowych i zapewnić szybki dostęp do danych oraz usług. To z kolei prowadzi do zwiększenia wydajności i reaktywności systemów informatycznych.

Poprawiona jakość usług

Dzięki edge computing firma outsourcingowa może oferować swoim klientom rozwiązania bardziej zindywidualizowane i dostosowane do ich lokalnych potrzeb. Przetwarzanie danych na brzegu sieci pozwala na dostarczanie usług w czasie rzeczywistym bez konieczności przesyłania danych na odległe serwery.

Zwiększona ochrona danych

Edge computing umożliwia przechowywanie i przetwarzanie danych na lokalnych urządzeniach, co może być korzystne dla klientów obawiających się przekazywania wrażliwych informacji do zewnętrznych serwerów. To podejście pozwala na zachowanie większej kontroli nad danymi i zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Redukcja kosztów

Wykorzystanie edge computing w outsourcingu IT może przynieść oszczędności kosztów związanych z transferem danych, ponieważ mniejsza ilość danych musi być przesyłanych przez internet do centralnych serwerów. To szczególnie ważne w przypadku firm, które korzystają z aplikacji i usług wymagających dużej przepustowości.

Integracja z Internetem Rzeczy (IoT)

Edge computing stanowi idealne rozwiązanie dla firm, które wdrażają technologie Internetu Rzeczy. Pozwala na przetwarzanie danych zbieranych przez urządzenia IoT na lokalnym poziomie, co minimalizuje opóźnienia i zapewnia szybką reakcję na zmieniające się warunki.

Lepsza skalowalność

Wykorzystanie edge computing może ułatwić skalowanie rozwiązań IT dla klientów outsourcingowych. Lokalne przetwarzanie danych pozwala na elastyczne dostosowanie infrastruktury do zmieniających się wymagań biznesowych bez konieczności kompleksowego przeprojektowania systemów w chmurze.

Przetwarzanie danych w pobliżu miejsca ich powstawania (w urządzeniach IoT lub ich kontrolerach), zamiast wysyłania wszystkich informacji do chmury lub firmowych centrów danych obsługujących system

Bezpieczeństwo i prywatność danych

Wzrost liczby cyberataków i coraz surowsze przepisy dotyczące ochrony danych stawiają bezpieczeństwo i prywatność w centrum uwagi. Firmy outsourcingowe muszą dostosować swoje usługi, aby skutecznie chronić dane swoich klientów. Bezpieczeństwo sieci, zabezpieczenia danych, monitorowanie zdarzeń bezpieczeństwa i audyty bezpieczeństwa staną się priorytetem.

Konteneryzacja i orkiestracja

Konteneryzacja i orkiestracja: Konteneryzacja jest coraz bardziej popularnym podejściem do wdrażania aplikacji w sposób zdecentralizowany i izolowany od infrastruktury. Kontenery, takie jak Docker, umożliwiają spakowanie aplikacji, wraz z zależnościami i środowiskiem wykonawczym, w przenośną jednostkę. Firmy outsourcingowe wykorzystują konteneryzacje, aby zapewnić większą spójność i elastyczność w dostarczaniu oprogramowania swoim klientom.

Wraz z rozwojem konteneryzacji, rośnie znaczenie narzędzi do zarządzania kontenerami, takich jak Kubernetes. Orkiestracja pozwala na skoordynowane i automatyczne zarządzanie kontenerami, skalowanie aplikacji oraz zapewnienie ich dostępności i niezawodności. Firmy outsourcingowe mogą wykorzystać te narzędzia, aby zoptymalizować infrastrukturę, zapewnić równoważenie obciążenia i lepszą responsywność.

Rozwiązania hybrydowe

Wzrost popularności rozwiązań hybrydowych, łączących chmurę publiczną i prywatną, przyczynia się do rosnącego zapotrzebowania na usługi wsparcia w tym obszarze. Firmy outsourcingowe muszą umieć zarządzać infrastrukturą hybrydową, zapewniać integrację między chmurą publiczną a prywatną oraz optymalizować koszty i wydajność dla klientów.

Automatyzacja procesów biznesowych

 Automatyzacja procesów biznesowych będzie nadal rozwijać się w 2024 roku. Firmy outsourcingowe będą wykorzystywać sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do optymalizacji operacji biznesowych swoich klientów. Automatyzacja procesów, takich jak obsługa zgłoszeń, lepsze zarządzanie SLA (Service Level Agreement), zarządzanie dokumentacją czy monitorowanie sieci, przyniesie wiele korzyści, w tym oszczędność czasu, zmniejszenie błędów i zwiększenie wydajności.

Rozwój technologii 5G

Rozwój technologii 5G w 2024 roku wpłynie na wiele aspektów IT. Firmy outsourcingowe będą musiały dostosować się do nowych wymagań związanych z infrastrukturą sieciową i zapewniać usługi o niskim opóźnieniu, wysokiej przepustowości i niezawodności dla klientów korzystających z technologii 5G.

Podsumowanie:

Rok 2024 przyniesie wiele  innowacji w dziedzinie IT. Sztuczna inteligencja, edge computing, bezpieczeństwo danych, konteneryzacja, rozwiązania hybrydowe, automatyzacja procesów biznesowych oraz rozwój technologii 5G będą  miały istotny wpływ na branżę. Firmy outsourcingowe, które  dostosują się do nowych trendów i zainwestują w rozwój odpowiednich umiejętności, będą miały przewagę konkurencyjną na rynku. Wsparcie klientów w osiąganiu celów biznesowych, dostarczanie innowacyjnych rozwiązań i dbanie o bezpieczeństwo danych będą kluczowymi czynnikami sukcesu w 2024 roku.

Łukasz Terlikowski
Quality Assurance Manager w Support Online

BLOG

Zobacz inne nasze artykuły

Bezpłatna wycena ✍️