Support online obsługa informatyczna dla Firm już od 1499 zł/ms

Zadzwoń : +48 22 335 28 00 
Angielski Niemiecki

Odpowiednia ochrona danych w sieci to jedna z najważniejszych kwestii we współczesnym biznesie. Dowiedz się, jakie zagrożenia mogą dotyczyć działań online Twojego przedsiębiorstwa, i jak chronić się przed nimi w skuteczny sposób.

Jakie zagrożenie grozi naszym danym?

Stale rosnące znaczenie usług online sprawia, że zdecydowanie warto dowiedzieć się, jakie czynniki mogą stanowić zagrożenie w sieci. Podstawowym źródłem ryzyka wciąż jest działalność hakerów, a w ostatnich latach szczególnie zwiększyła się częstotliwość ataków DDoS (rozproszonej odmowy dostępu do usług), phishing wyłudzający dane czy ransomware szyfrujący zasoby informatyczne. Taki atak często łączy się także z żądaniem okupu w zamian za przywrócenie sprawności systemów, co w połączeniu z brakiem dostępu do serwerów może znacznie wpłynąć na koszty firmy. Bezpieczeństwo transmisji danych może być naruszone także przez wirusy komputerowe czy błędy pracowników; zagrożenie stanowią również m.in. awarie czy niespodziewane katastrofy naturalne. Jak zapewnić bezpieczeństwo danych w firmie? To kwestia, która wymaga kompleksowego podejścia, aby zadbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa i dodatkową ochronę szczególnie wrażliwych danych.

Dlaczego warto zadbać o bezpieczeństwo danych w firmie?

Chociaż internet zapewnia ogromne możliwości zarówno firmom, jak i użytkownikom prywatnym, korzystanie z rozwiązań sieciowych niesie za sobą również wiele zagrożeń. Z perspektywy przedsiębiorstw jednym z najbardziej niekorzystnych zdarzeń może okazać się wyciek danych. Problemy tego typu wiążą się z ogromnymi stratami finansowymi – według zeszłorocznego raportu IBM „Cost of a Data Breach” średni koszt wycieku przekroczył już 4 miliony dolarów. Jednocześnie ma to spory wpływ na renomę firmy: jeśli klienci z jakiegoś powodu nie będą mieli możliwości, by bezpiecznie przechować poufne dane, najprawdopodobniej będą też znacznie mniej chętni do skorzystania z naszych usług.

Co więcej, problemy z bezpieczeństwem oraz ataki hakerskie mogą przełożyć się na przestoje i problemy z samym funkcjonowaniem firmy, które przełożą się na zmniejszenie zysków z działalności. Do tego wszystkiego dochodzą również kwestie prawne – bezpieczeństwo i ochrona danych w komputerach i sieciach komputerowych są coraz ściślej regulowane przez różne przepisy np. RODO. Niestosowanie się do odpowiednich wytycznych prawnych może być kolejnym źródłem strat, a przy tym spowodować stratę zaufania ze strony potencjalnych klientów.

Jak zadbać o bezpieczeństwo i ochronę danych w sieci firmowej?

Aby zapewnić odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa w firmie, niezbędne będzie wprowadzenie kilku istotnych zasad. Na sam początek warto dokładnie przeanalizować aktualny stan zabezpieczeń – możemy to zrobić zarówno z udziałem własnego działu IT, jak i przy pomocy zewnętrznej firmy, która przeprowadzi audyt bezpieczeństwa. Dzięki temu możemy znacznie lepiej określić, jakie zmiany pozwolą nam zwiększyć bezpieczeństwo danych firmy.

Jedną z podstawowych metod jest skuteczne szyfrowanie danych przesyłanych poprzez internet. Najczęściej wykonuje się je przy użyciu klucza publicznego i prywatnego – drugi z nich powinien znać jedynie docelowy odbiorca danej informacji. W efekcie osoby postronne, nawet jeśli zdołają przechwycić transmisję, nie będą w stanie odczytać przekazywanych danych. Aby skutecznie kontrolować ruch sieciowy – na przykład uniemożliwić odbieranie plików wykonywanych w załącznikach mailowych czy zablokować niebezpieczne strony – potrzebna będzie zapora sieciowa. Tak zwany firewall umożliwia skonfigurowanie dokładnych reguł, które decydują o tym, jakie dane można przesyłać i odbierać na firmowym sprzęcie. To dobry sposób, by bezpieczeństwo i ochrona danych w sieciach komputerowych stały na wysokim poziomie.

Warto ponadto określić zasady bezpiecznego przechowywania danych. Do najważniejszych kwestii z pewnością należy regularne wykonywanie kopii zapasowych ze szczególnym naciskiem na kopie zapasowa off-line – z ich użyciem będziemy mogli szybko wrócić do pełnej sprawności nawet po sporej awarii czy ataku hakerskim takim jak ransomware. Należy przy tym zadbać, by osoby nieupoważnione nie miały dostępu do backupów, jak również o przechowywanie co najmniej jednej kopii zapasowej w lokalizacji innej niż siedziba firmy. Jak zadbać o bezpieczeństwo komputera i danych w skuteczny sposób? Istotne jest również informowanie i edukowanie kadry w kwestii zagrożeń, które mogą pojawić się podczas korzystania z sieci. Za bezpieczeństwo danych przechowywanych w komputerze firmowym odpowiada właściwie każdy pracownik, a brak świadomości w tym zakresie znacznie zwiększa ryzyko popełnienia przypadkowych błędów prowadzących m.in. do wycieków danych. Dodatkowo warto trzymać się tak zwanej zasady „Zero Trust”. To podejście, które zakłada przede wszystkim ścisłe sprawdzanie uprawnień oraz wymóg autoryzacji przed uzyskaniem dostępu do wrażliwych danych. Szkolenia z bezpieczeństwa oraz testy bezpieczeństwa, a szczególnie testy phishingowe pozwolą uniknąć ataku hakerskiego, a w szczególności zabezpiecza firmę przed utratą wrazliwych danych.

Support Online od ponad 20 lat dba o bezpieczeństwo danych swoich klientów. Kopia zapasowa to „must have” w każdej firmie. Jeśli potrzebujesz wsparcia przy skonfigurowaniu i monitorowaniu usługi backupu to zgłoś się do nas! Pozwól nam zadbać o bezpieczeństwo Twojej firmy.
Zapraszamy do kontaktu.

BLOG

Zobacz inne nasze artykuły

Bezpłatna wycena ✍️