Support online obsługa informatyczna dla Firm już od 1499 zł/ms

Zadzwoń : +48 22 335 28 00 
Angielski Niemiecki

Rynek technologii informacyjnych szybko się zmienia, z tego względu przedsiębiorstwa stają przed istotnym wyborem dotyczącym zarządzania swoimi zasobami IT. Z jednej strony rozważa się angażowanie pełnoetatowego specjalisty IT, który będzie integralną częścią organizacji. Z drugiej strony znów pojawia się opcja outsourcingu informatycznego, czyli powierzania procesów informatycznych zewnętrznym dostawcom usług. Na co się zdecydować? Zachęcamy do lektury!

Outsourcing IT – czym jest?

Outsourcing informatyczny (outsourcing IT) jest strategią zarządzania, w której firma przekazuje zarządzanie infrastrukturą informatyczną, systemami lub procesami związanymi z technologiami informacyjnymi, podmiotom zewnętrznym. Usługa ta może obejmować szeroki zakres działań, od prostego wsparcia technicznego po zaawansowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, rozwijania oprogramowania czy zarządzania danymi.

W ramach outsourcingu IT firmy mogą również skorzystać z usług doradztwa, które pomagają w optymalizacji procesów biznesowych przez integrację systemów IT z celami biznesowymi. Dostawcy usług IT, tacy jak np. nasza firma, przeprowadzają również szkolenia pracowników zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie (z Office 365 oraz cyberbezpieczeństwa), mogą także pracować z firmie klienta lub zarządzać infrastrukturą informatyczną zdalnie. 

Korzyści outsourcingu usług informatycznych dla Twojej firmy

Outsourcing usług informatycznych oferuje przedsiębiorstwom wiele korzyści, które są kluczowe dla wspierania ich działalności i rozwoju. Przede wszystkim, pozwala on firmie na skupieniu się na swojej podstawowej działalności, bez rozpraszania uwagi złożonymi wyzwaniami technologicznymi. Przekazanie obowiązków IT specjalistycznym firmom zewnętrznym, umożliwia zarządowi i pracownikom przeznaczanie większej ilości czasu na realizację strategicznych celów biznesowych.

Jednym z najbardziej oczywistych atutów outsourcingu IT jest redukcja kosztów. Firmy mogą obniżyć wydatki związane z zatrudnianiem, szkoleniem i utrzymaniem wewnętrznych zespołów IT, a także oszczędzać na zakupie i utrzymaniu infrastruktury technologicznej. Opłaty za usługi outsourcingowe są często bardziej przewidywalne i mogą być dostosowane do aktualnych potrzeb firmy.

Kolejną, istotną zaletą jest dostęp do wysokiej klasy specjalistów i najnowszych technologii. Dostawcy usług IT inwestują w ciągłe szkolenie swoich pracowników i aktualizację oprogramowania oraz sprzętu, co gwarantuje, że ich klienci korzystają z najnowszych rozwiązań i najlepszych praktyk branżowych. Taka współpraca przyczynia się do zwiększenia innowacyjności i efektywności operacyjnej przedsiębiorstw.

Outsourcing IT zapewnia również większą skalowalność usług, co jest nieocenione w sytuacji, gdy firma doświadcza wzrostu lub zmian w popycie na swoje produkty i usługi. Dzięki elastycznemu dostosowywaniu poziomu wsparcia technicznego, przedsiębiorstwa mogą łatwiej zarządzać zmianami bez potrzeby zatrudniania nowych pracowników lub inwestowania w dodatkowe zasoby.

Bezpieczeństwo danych to kolejny aspekt, w którym outsourcing IT może przynieść znaczące korzyści. Profesjonalni IT outsourcerzy dysponują zaawansowanymi narzędziami do ochrony przed cyberzagrożeniami i zapewniają zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Na koniec, outsourcing informatyczny może przyczynić się do poprawy jakości usług IT. Dzięki doświadczeniu w wielu projektach i dla różnorodnych klientów, dostawcy zewnętrzni są w stanie oferować rozwiązania wypróbowane w praktyce, co zwiększa stabilność i niezawodność systemów informatycznych w firmie.

Porównanie kosztów – zatrudnienie informatyka wewnętrznego a zewnętrzne usługi IT

Analizując kwestię kosztów związanych z zarządzaniem IT, należy uwzględnić różne aspekty finansowe związane zarówno z zatrudnieniem informatyka wewnętrznego, jak i skorzystaniem z usług zewnętrznego dostawcy, zwanego IT outsourcerem.

Zatrudnienie informatyka w strukturze firmy wiąże się z koniecznością pokrycia stałych wydatków, takich jak wynagrodzenie pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne, koszty szkoleń oraz inwestycje w narzędzia i licencje niezbędne do wykonywania pracy. Ponadto, nie można pominąć kosztów rekrutacji i potencjalnych przestojów związanych z wymianą personelu.

W przypadku współpracy z IT outsourcerem, przedsiębiorstwo płaci zwykle ustaloną opłatę abonamentową lub rozlicza się za konkretne usługi zgodnie z faktycznym zużyciem. Jest to podejście, które może przyczynić się do obniżenia kosztów operacyjnych, ponieważ przedsiębiorstwo nie musi ponosić wydatków związanych z utrzymaniem pełnoetatowej kadry IT oraz infrastruktury technicznej. IT outsourcer zapewnia także dostęp do szerokiego spektrum specjalistów, co w wewnętrznym dziale IT wymagałoby zatrudnienia wielu pracowników o różnych kompetencjach.

Dodatkowym aspektem finansowym jest skalowalność usług outsourcingowych, która umożliwia elastyczne dostosowanie poziomu wsparcia do aktualnych potrzeb firmy, co jest szczególnie ważne w przypadku zmieniającej się koniunktury rynkowej lub sezonowych wahań w działalności przedsiębiorstwa.

Outsourcing IT – co warto jeszcze wiedzieć?

Elastyczność w outsourcingu IT jest jednym z kluczowych czynników, który wpływa na zdolność przedsiębiorstwa do dostosowywania się do zmieniających potrzeb rynkowych. Dzięki outsourcingowi, firmy mogą dynamicznie reagować na nowe wyzwania technologiczne, zmiany w popycie na usługi czy niespodziewane zdarzenia, takie jak nagłe awarie systemów.

Outsourcing IT pozwala również na uzyskanie lepszej jakości usług dzięki dostępowi do ekspertów i specjalistów, którzy posiadają najnowszą wiedzę techniczną i doświadczenie w swoich dziedzinach. Firmy outsourcingowe często inwestują w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i metodologię pracy, co przekłada się na wyższą jakość realizowanych projektów i usług.

Bezpieczeństwo danych i zarządzanie ryzykiem to kluczowe aspekty każdej działalności biznesowej, które przybierają szczególną wagę w kontekście outsourcingu IT. Przeniesienie odpowiedzialności za dane i procesy informatyczne na podmioty zewnętrzne wiąże się z koniecznością zapewnienia wysokiego poziomu ochrony i zgodności z obowiązującymi przepisami.

Podsumowanie

W dzisiejszym, szybko zmieniającym się środowisku technologicznym, firmy potrzebują rozwiązań, które umożliwią im adaptację do nowych trendów i optymalizację procesów IT. Outsourcing może zapewnić taką adaptacyjność, pozwalając na dynamiczne skalowanie zasobów oraz zapewniając dostęp do najnowocześniejszych technologii i specjalistycznej wiedzy, które są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności. Outsourcing IT wyraźnie zyskuje na znaczeniu jako model zarządzania technologiami w biznesie, oferując przedsiębiorstwom możliwości, które są trudne do osiągnięcia w ramach tradycyjnych struktur organizacyjnych. Elastyczność, dostęp do globalnych talentów, innowacyjności oraz możliwość skupienia się na kluczowych obszarach działalności to tylko niektóre z aspektów, które przemawiają za wyborem tego modelu niż za zdecydowaniem się na zatrudnienie własnego specjalisty IT lub stworzenia działu informatycznego w firmie.

BLOG

Zobacz inne nasze artykuły

Bezpłatna wycena ✍️