zaloguj się POBIERZ

KARIERA W IT

Support Online Sp. z o.o. specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług informatycznych i programistycznych dla firm i instytucji. Co za tym idzie, nasz zespół tworzą specjaliści IT i programiści. Łącząc metodologię, narzędzia, umiejętności i doświadczenie osiągamy nasz cel – świadczymy najwyższej jakości rozwiązania IT.

Pracownikom umożliwiamy podnoszenia kwalifikacji i oferujemy atrakcyjne ścieżki kariery. Budujemy pozytywną atmosferę pracy i przyjazne stosunki wewnątrz firmy. Cenimy zaangażowanie i staramy się, by każdy wkład w rozwój firmy został doceniony. Dołącz do nas i rozwijaj swój potencjał w branży IT!

 

Aktualne oferty pracy:


Administrator Linux 

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: informatyka lub telekomunikacja)
 • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Linux (różne dystrybucje)
 • Doświadczenie w konfiguracji i zarządzaniu usługami serwerowymi opartymi na linux (serwisy: pocztowe, bazodanowe, www)
 • Dobra znajomość języków skryptowych
 • Bardzo dobra znajomość protokołu TCP/IP; umiejętność konfiguracji routerów, firewalli, serwisów sieciowych

Atutem będzie:

 • Znajomość technologii Cisco
 • znajomości technologii VoIP opartej na Asterisk
 • WYMAGANA biegła znajomość j. angielskiego
 • Prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:

 • Szkolenia podnoszące kwalifikację w miejscu pracy
 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Pracę na pełny etat
 • Dbamy o miłą atmosferę w pracy
 • J. angielski z lektorem w miejscu pracy
 • Dostęp do najnowszych technologii
 • Udział w międzynarodowych projektach
 • Dodatkowe benefity: karta Multisport
 • Możliwość awansu

 

Informatyk / Specjalista IT

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należeć wsparcie klientów firmy w zakresie rozwiązywania problemów IT, a w szczególności: wsparcie użytkownika końcowego oraz wykonywanie zadań administracyjnych na serwerach Windows 2008/2012. Do zakresu obowiązków będzie należeć branie czynnego udziału w projektach informatycznych takich jak migracji firm do środowisk wirtualnych czy też migracji poczty do Office365 itp.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: informatyka lub telekomunikacja)
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień informatycznych w szczególności oprogramowania i systemów operacyjnych Microsoft/Linux
 • zagadnień sieciowych opartych na protokole TCP/IP
 • Mile widziana znajomość środowisk serwerowych z rodziny Windows, zagadnień AD, MSExchange lub Office365
 • Predyspozycje w pracy z klientami – łatwość prowadzenie wsparcia dla użytkowników
 • Przynajmniej 1 rok doświadczenia w obsłudze klienta biznesowego
 • Wysoka kultura osobista
 • Dyspozycyjność – gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym w mowie i piśmie

Oferujemy:

 • Szkolenia podnoszące kwalifikację w miejscu pracy. W firmie organizowane są każdego miesiąca szkolenia merytoryczne w których chętni pogłębiają swoją wiedzę
 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Pracę na pełny etat
 • Dbamy o miłą atmosferę w pracy
 • J. angielski z lektorem w miejscu pracy
 • Dostęp do najnowszych technologii
 • Udział w międzynarodowych projektach
 • Dodatkowe benefity: karta Multisport
 • Możliwość awansu

 

PHP Developer / Programista PHP

Oczekiwania:

 • PHP ze znajomością programowania obiektowego
 • Dobra znajomość SQL (MySql, MsSql, Oracle SQL), techniki optymalizacji zapytań SQL oraz zarządzania dużymi wolumenami danych
 • Dobra znajomość HTML5, Javascript, CSS
 • Dobra znajomość XML/XSLT
 • Duże zaangażowanie i chęć nauki nowych technologii
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Język angielski w mowie i piśmie

Atuty:

 • Znajomość zagadnień kontroli wersji git/svn
 • Znajomośc Zend Framework
 • Podstawowa znajomość zagadnień związanych z developmentem aplikacji mobilnych Android SDK / Cordova

Oferujemy:

 • Pracę przy ciekawych i nieszablonowych projektach
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pracę w młodym, międzynarodowym zespole
 • Pakiet Multisport dla pracowników
 • Możliwość nabycia realnego doświadczenia oraz rozwoju zawodowego poprzez szkolenia informatyczne

 

Key Account / Handlowiec

Twoje zadania:

 • zdobywanie nowych klientów na rynku
 • utrzymywanie stałych kontaktów handlowych z klientami pozyskanymi
 • budowanie właściwego wizerunku firmy

Nasze wymagania:

 • odpowiedzialność, zaangażowanie
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • doświadczenie w branży IT
 • wykształcenie min. średnie
 • znajomość j. angielskiego
 • czynne prawo jazdy kat. B

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, prześlij nam swoją aplikację z dopiskiem stanowiska w tytule wiadomości, na które aplikujesz – praca@so.com.pl .

Prosimy o umieszczenie w CV następującej Zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) oraz art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie Administratorowi w treści załączonych dokumentów, w szczególności w treści CV lub listu motywacyjnego, które nie są wymagane przez Administratora i które wykraczają poza zakres danych osobowych określony w art. 22[1] § 1 i § 4 Kodeksu pracy – dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, przez okres wskazany w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną umieszczoną na stronie https://www.support-online.pl/kariera.html (można wkleić prośbę oraz klauzulę dot. rekrutacji na tej stronie lub podstronie i umieścić tutaj linki)

 

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: „RODO”)) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Support Online Sp. z o.o. („SOL” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 23 (dalej: „SOL”),

2) kontakt z Administratorem Danych Osobowych: dane.osobowe@support-online.pl (lub jeżeli SOL powoła IOD: Inspektorem Ochrony Danych – iod@support-online.pl),

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w SOL. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem,

c) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a – Pani/Pana zgoda, w przypadku udostępnienia Administratorowi w treści załączonych dokumentów, w szczególności w treści CV lub listu motywacyjnego, danych osobowych, które nie są wymagane przez Administratora i które wykraczają poza zakres danych osobowych określony w art. 22[1] § 1 i § 4 Kodeksu pracy, i wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie tych danych w postaci ich przechowywania w dokumentacji dotyczącej rekrutacji w formie papierowej lub elektronicznej.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak w przypadku umieszczenia na CV zgody nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Pana/Pani danych określona w art. 6 ust. 1 RODO.

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące w procesie rekrutacji, a także podmioty przetwarzające, którym administrator powierzy dane do przetwarzania w imieniu administratora zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, prawnicze, doradcze,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych wymaganych przez Administratora w treści formularza aplikacyjnego jest dobrowolne, a brak podania danych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w rekrutacji. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione przez Panią/Pana w treści załączonych dokumentów, w szczególności w treści CV lub listu motywacyjnego, a które nie są wymagane przez Administratora i które wykraczają poza zakres danych osobowych określony w art. 22[1] § 1 i § 4 Kodeksu pracy, uniemożliwi uwzględnienie takich dokumentów przez Administratora w procesie rekrutacji.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

10) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Za wszystkie przesłane, dziękujemy.

REFERENCJE

ARTYKUŁY IT

PARTNERZY

CERTYFIKATY IT

Alpiq energia