Support online obsługa informatyczna dla Firm już od 1499 zł/ms

Każda firma w jakiś sposób gromadzi dane klientów czy kontrahentów. Najczęściej są to dane dotyczące procesu produkcji lub sprzedaży. Wszystkie tego rodzaju informacje to wartość materialna, której utrata niesie za sobą negatywne konsekwencje. Dlatego ochrona danych i odpowiednie systemy ochrony informacji to największe wyzwania dla każdego przedsiębiorcy.

W tym artykule omówimy sposoby zabezpieczenia danych, wyjaśnimy, jak należy chronić dane poufne w firmie, aby nie martwić się wyciekami informacji, których ujawnienie może narazić organizację na poważne problemy. Czym jest data loss prevention (DLP)? Co zyska firma, która zdecyduje się na wdrożenie DLP?

Co to jest DLP?

Systemy DLP to oprogramowanie, które wykorzystywane jest do zabezpieczenia poufnych danych. DLP monitoruje dane i dzięki zaawansowanym algorytmom umożliwia ich ochronę w sytuacji zagrożenia. W przypadku próby skopiowania danych lub wysłania ich, system DLP uruchamia blokowania zapisu, blokuje wysyłanie, a także przesyła administratorowi ostrzeżenie o wystąpieniu nieprawidłowości.

Data loss prevention służy przede wszystkim do ochrony przed celowym działaniem na szkodę, ale też przed przypadkowym wyciekiem informacji (wyciekiem danych), który może być np. wynikiem nieostrożności w organizacjach przetwarzających dane.

Data loss prevention to ogólna nazwa technologii informatycznych, które kontrolują przepływ informacji w firmie. Systemy DLP działają podobnie do programów antywirusowych, podobnie jak systemy wykrywania włamań wykrywają też dane wrażliwe w ruchu sieciowym.

Dodatkowo DLP kontroluje przesyłanie danych wrażliwych przez sieć lub zapisywanie ich na nośnikach zewnętrznych. Jest to jeden z najważniejszych elementów polityki bezpieczeństwa zarówno w zakresie ochrony poufnych informacji, jak i budowania dojrzałości organizacji w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa.

Kto powinien się zainteresować systemami data loss prevention?

Ochrona danych powinna być priorytetem dla każdej firmy, niezależnie od wielkości czy branży. Systemy DLP zapewniają ochronę danych zarówno na poziomie stacji roboczych, jak i całych sieci. Pozwalają równocześnie na kontrolę wszystkich kanałów internetowych jak sieć LAN, WAN, strony www, poczta e-mail czy komunikator internetowy.

Bezpieczeństwo IT jest bardzo ważne również w kontekście realizacji prawnych. Zapewnienie ochrony poufnych informacji jest obowiązkiem narzuconym przez unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Z systemu DLP powinny więc korzystać wszystkie organizacje, w których ma się dostęp do poufnych, wrażliwych danych i ważnych dokumentów.

W jaki sposób dochodzi do wycieku danych w firmie?

Do wycieku może dojść zarówno w lokalnym systemie, jak i przy udziale osób z zewnątrz. Do ataków z wewnątrz często dochodzi w małych firmach, gdzie pliki z kluczowymi informacjami wysyłane są w postaci elektronicznej – mailem, kopiowane na pendrive czy urządzenia mobilne, a nawet przekazywane za pomocą komunikatorów. Najczęstsze kanały wycieku informacji to nośniki zewnętrzne, poczta elektroniczna, pamięci USB i komunikatory, a także zewnetrzne dyski sieciowe.

Choć powszechnie przyjmuje się, że wycieki danych osobowych podanych przez klientów lub kontrahentów są dziełem hakerów, większość incydentów związanych z naruszeniem cyfrowego bezpieczeństwa firmy odpowiadają sami pracownicy.

Oczywiście ataki hakerskie są tak samo realne jak zagrożenie ze strony niedbałych lub nieostrożnych pracowników, którzy np. zaniedbują regularne aktualizacje oprogramowania. Niestety często przyczyną zaniechań w zakresie cyberbezpieczeństwa jest też ograniczony budżet na ochronę DLP.

Jakie kary grożą za wyciek informacji osobowych?

Wyciek informacji w firmie może wiązać się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Utrata danych wrażliwych prowadzi często do strat finansowych, szkód majątkowych i niemajątkowych, naruszenia dobrego imienia, a także szkód gospodarczych i społecznych. Szkoda może być więc odczuwalna dla klientów, partnerów biznesowych, pracowników, jak i całej firmy.

Wymienione wyżej skutki utraty danych i utrata reputacji to jednak nie wszystko. W przypadku udowodnienia winy za wyciek informacji administratorowi danych grozi również kara pozbawienia wolności. Za udostępnianie danych osobom nieupoważnionym przewidziana jest, zgodnie z przepsami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, kara w postaci grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Grzywna może natomiast sięgnąć nawet 200 tysięcy złotych. Dodatkowo, obecnie obowiązujące kary mogą być jeszcze surowsze ze względu na RODO, które nie tylko zwiększa kwoty kar finansowych, ale też definiuje, w jakim momencie mogą one być nakładane. Rozporządzenie umożliwia bowiem organowi nadzorczemu zastosowanie kary finansowej bezpośrednio po wykryciu naruszenia.

Jak chronić się przed utratą danych w firmie?

Obowiązek ochrony danych wrażliwych wynika m.in. z RODO, a przetwarzanie danych niezgodnie z przepisami lub ich nieprawidłowe udostępnianie grozi surowymi karami. Dlatego ochrona danych powinna być jednym z priorytetów każdej firmy. Dziś na rynku dostępne są specjalistyczne systemy DLP, które kompleksowo wspierają ochronę danych elektronicznych przed wyciekami i kradzieżą.

Warto również wdrożyć pewne dobre praktyki w zakresie ochrony danych jak różne poziomy dostępu do danych dla pracowników czy odpowiednie przeszkolenie w zakresie ochrony informacji i regularnej aktualizacji systemów operacyjnych oprogramowania firmowego. Warto również zablokować możliwość zapisywania danych na nośnikach zewnętrznych, a także wdrożyć szyfrowanie i deszyfrowanie wrażliwych dokumentów przechowywanych na komputerach firmowych i w chmurze.

Nie można też zapomnieć o szkoleniach. Szkolenie z cyberbezpieczeństwa, szkolenie z antyphishingu, szkolenie z ochrony danych w firmie są nieodzownymi elementami polityki zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Wdrażanie systemów DLP w firmie

Systemy DLP mają za zadanie monitorować przechowywane dane i jednocześnie zbierać informacje o nieprawidłowościach, które naruszają bezpieczeństwo informatyczne firmy. Oprogramowanie DLP w razie wykrycia takich nieprawidłowości alarmuje administratorów, którzy mogą podjąć działania chroniące dane. Administrator sieci odcina w takim wypadku dostęp zagrożonego urzadzenia do sieci firmowej, administrator windows lub administrator linux blokuje dostępy do danych firmowych znajdujacych sie na serwerach lokalnych lub w chmurze.

Pierwszym etapem wdrożenia systemu DLP jest audyt IT (audyt informatyczny) oraz audyt bezpieczeństwa. Należy określić jakie dane firmowy i w jaki sposób powinny być chronine.

Jeśli chcesz:

·      w czasie rzeczywistym monitorować działania użytkowników mających dostęp do krytycznych danych;

·      skutecznie identyfikować dokumenty, których przekazanie nieodpowiednim osobom może skończyć się na utracie danych i karach;

·      wykrywać próby pozyskania danych poufnych;

·      blokować próby kradzieży danych, np. poprzez zablokowanie dostępu użytkownikowi

system DLP to dla Ciebie najlepsze rozwiązanie. Natychmiastowe wdrożenie rozwiązania zapewnia pełną przejrzystość i kontrolę nad danymi. Skontaktuj się z nami, aby zapewnić swojej firmie bezpieczeństwo IT.

Sprawdź też nasze szkolenia z cyberbezpieczeństwa.

Zapytaj o ofertę. Prowadzimy wsparcie informatyczne dla firm – outsourcing IT, mamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w ochronie danych, wykorzystujemy rozwiązania chmurowe takie jak chmura prywatna czy serwery dedykowane w chmurze.

Wspieramy klientów na całym świecie oferując helpdesk IT 24h. W naszej ofercie znajduje się administracja sieci (LAN/WAN), monitoring sieci i urządzeń krytycznych, administracja serwerami Windows, administracja serwerami linux. Prowadzimy projekty oraz usługi IT dla firm.

BLOG

Zobacz inne nasze artykuły

Bezpłatna wycena ✍️